Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman a statutární zástupce hejtmana na konferenci v Drážďanech

21. 09. 2001
[id:63|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Na jednodenní konferenci v drážďanském Blockhausu včera, tj. 18.9.2001, reprezentovali Liberecký kraj hejtman RNDr. Pavel Pavlík a statutární zástupce hejtmana Ing. Luděk Suchomel. Konferenci organizovala Saská státní kancelář, Saský sněm měst a obcí a Saský sněm zemských okresů ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Drážďanech. Nosným tématem konference byla reforma veřejné správy v České republice a její důsledky a přínosy pro saské partnery. Konference se konala za přítomnosti Prezidenta Saského sněmu zemských okresů Dr. Andrease Schramma, generálního konzula ČR Dr. Milana Dufka, náměstka ministra vnitra pro reformu veřejné správy J. Postráneckého a saského ministra pro spolkové a evropské záležitosti Stanislava Tillicha. Přítomni byli také poslanci zemského sněmu, starostové obcí a představitelé průmyslových a obchodních komor v Sasku. Vedle Libereckého kraje zde byli i zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje, které mají rovněž hranici společnou se Saskem.
Po úvodních vystoupeních vznikla velmi živá diskuse, do které se zapojovali především čeští účastníci, za Liberecký kraj diskutoval hejtman RNDr. Pavel Pavlík. Německou stranu průběh reformy veřejné správy v České republice ale také velmi zajímal. Byla zde opakovaně vyslovena ochota a nabídka k reálné spolupráci a dále ujištění, že Sasko plně podporuje vstup naší republiky do Evropské unie.
"Nemám nic proti tomu, že čeští účastníci diskutovali převážně mezi sebou, ale asi by více takové diskusi konfliktnějšího typu : "Jak má probíhat veřejná správa u nás" nebo "Které pravomoce budou mít obce, kraje, a které zůstanou ministerstvům" slušelo domácí hřiště. I proto jsem po skončení konference doporučil a s českými kolegy debatoval o uspořádání kulatého stolu s celorepublikovou působností, který by se zabýval průběhem a kritickým pohledem na reformu veřejné správy v České republice. Zorganizovat tuto akci může třeba Asociace krajů. Domnívám se totiž, že otevřená diskuse na toto téma v naší zemi citelně chybí. Čas od času se v médiích objeví nějaký kritický hlas, ale vydiskutovat si úlohy v procesu reformy mezi sebou přeci jenom mohou nejvíce představitelé všech zainteresovaných u jednoho stolu (obce, města, kraje, ministerstvo vnitra, poslanci)," vysvětluje statutární zástupce hejtmana Ing. Luděk Suchomel.
V závěru konference se zástupci Libereckého kraje setkali se saským ministrem pro spolkové a evropské záležitosti Stanislavem Tillichem. "Před dvěma týdny jsem se s panem ministrem setkal v rámci Saských dnů v Žitavě a navázali jsme na náš rozhovor. Diskutovali jsme o tom, že Liberecký kraj má v této chvíli před sebou schválení Strategie rozvoje Libereckého kraje ze strany zastupitelstva. Nastartována je také územně plánovací dokumentace kraje. A to jsou právě dva momenty, kde bychom měli konzultovat naše společné zájmy, vyměňovat si podobné dokumenty a především, což je nejdůležitější, zpracovávat do nich výhledy sousední země tak, aby to nebyl ostrý dokument, mapující hranice států, ale jednotlivé díly z obou států do sebe zapadaly.Tím pádem je také otevřena diskuse, kdo je vlastně naším partnerem na německé straně. Samozřejmě, my bychom byli rádi, aby to byla přímo Saská vláda, ale na tuto otázku jsme zatím nedostali jednoznačnou odpověď a diskuse na toto téma zda vláda nebo jejich okresy (tzv. landkreisy) bude pokračovat," dodává Ing. Luděk Suchomel.