Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman diskutoval v liberecké Fotokavárně

18. 05. 2001
[id:17|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Necelé dvě hodiny včera odpoledne diskutoval hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík s občany v rámci přátelského posezení s podtitulem "Kdo jsem, co chci a co mohu" v liberecké Fotokavárně. Komorní diskusní podvečery připravila obecně prospěšná společnost Společnost pro Jizerské hory a RNDr. Pavel Pavlík byl jejím prvním hostem.

Necelou dvacítku občanů zajímal především rozvoj Libereckého kraje v příštích letech. V tomto bodě označil hejtman za nejdůležitější otázku financování krajů. "Nevyjasněnosti kolem způsobu financování krajů v příštím roce jsou nejen brzdou rozvoje, ale například nás dostávají do potíží i při získávání prostředků z předvstupních fondů EU na koncepce či rozvojové programy, neboť nejsme schopni zajistit finanční spoluúčast. Zatím jsme pouze dotováni ze strany státu, bez částečného podílu na daňových výnosech a přesunem kompetencí a zařízení do naší správy k nám přicházejí jen účelově vázané prostředky. Brzdí to naši aktivitu a staví nás to do role pouhého pošťáka," vysvětlil RNDr. Pavlík.

Dotazy občanů směřovaly i na pozitiva a negativa vstupu republiky do EU, otázce rovnosti všech čtyř okresů v rámci Libereckého kraje. Člena Sdružení ekologických středisek Pavučina zajímala otázka ekologické osvěty a metodiky kraje v této oblasti. Zástupkyně občanského sdružení Focus zase žádala odpověď na dotaz ohledně způsobu financování neziskových organizací v oblasti sociální a zdravotnictví. "Reforma veřejné správy se takřka vůbec nedotkla oblasti sociální. Přesto si přeji, aby kraj měl v příštích letech dostatek prostředků na kvalitní projekty, které budou přirozeně procházet systémem výběru," podotkl hejtman. Občané žádali také vysvětlení k situaci ohledně avizovaného posunutí termínu rušení okresních úřadů. "Bez ohledu na to, jak se k tomu staví ministerstvo, chceme, aby přechod příspěvkových organizací OkÚ na kraje byl zahájen již začátkem příštího roku," doplnil hejtman.

Dalšími tématy včerejší zajímavé diskuse byly i otázky zahraniční politiky, potažmo vnějších vztahů, kraje či nedostatek prostředků na provoz Státní vědecké knihovny v Liberci, jejímž zřizovatelem se má kraj stát od 1.7.2001. V neposlední řadě se hovořilo i na téma regionů soudržnosti NUTS 2 jako celků, jež jsou partnery pro EU, v tomto bodě RNDr. Pavlík vysvětloval pozitiva skutečnosti, že Liberecký kraj patří do trojlístku "Liberecký, Pardubický, Královéhradecký" a nebyl přiřazen ke dvojici krajů Ústecký a Karlovarský. "Z hlediska demografického i složení průmyslu máme k Pardubickému a Královéhradeckému kraji rozhodně blíže," dodal závěrem hejtman Libereckého kraje.