Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Hejtman dnes navštívil příjemce výtěžku z Hejtmanského plesu - školu pro sluchově postižené v Liberci

Šírová Květa

  • 17. 05. 2012 17:24

Sdílet článek

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) navštívil dnes příjemce části výtěžku z 8. hejtmanského plesu, Základní školu a mateřskou školu pro sluchově postižené v Liberci. V doprovodu ředitele školy Miloslava Janečka a zástupkyně ředitele Daniely Rygálové si prohlédl prostory školy a prošel jednotlivé třídy aby se pozdravil s dětmi.

„Do školy jsem se přijel podívat hlavně proto, že byla příjemcem části výtěžku z letošního Hejtmanského plesu, a to částky 88.900 Korun. Na návštěvu mě pozval pan ředitel již při předávání dobročinného šeku,“ řekl hejtman.

Škola v ulici E. Krásnohorské je jedinou školou tohoto typu v Libereckém kraji a jako jediná základní škola je zřizována Libereckým krajem. Posláním škol (mateřské a základní) je komplexní péče v oblasti vzdělávání a výchovy dětí s různou úrovní sluchového postižení, případně s postižením kombinovaným, dále pak dětí s vadami řeči. Podle ředitele spočívá specifika škol především v 10ti leté školní docházce a pravidelné logopedické péči.  Vzdělávání   je  zabezpečováno  v rozsahu  učebních  osnov  a plánů běžné základní školy, v případě potřeby je vytvořen individuální vzdělávací program. Docházku do školy je možné plnit jako denní nebo týdenní s internátním pobytem.

Hejtman si v každé třídě s dětmi popovídal, ty si pro něj připravily malý dárek, který mu předal dvanáctiletý Saša Šulák.

„Saša je velmi milý kluk, který má po vzoru svého otce, rád cyklistiku. Obrázek od něj mě moc potěšil,“ řekl hejtman s tím, že otec Saši, mistr Evropy v cyklistice, je rovněž absolventem liberecké školy pro sluchově postižené.

Prvním ročník školy má diagnostický charakter.  Připravuje žáky podle jejich individuálních schopností k orální či manuální komunikaci, kterou cíleně rozvíjí. Mluvená nebo znaková řeč není pedagogy chápána jako cíl vzdělávání, ale jako prostředek, který vzdělávání umožňuje. 

V odborné činnosti je kladen důraz na týmovou práci a vysokou profesionalitu speciálních pedagogů - logopedů, školního psychologa, sociální pracovnice a dalších externích odborníků. Význačnou pomocí je lékař foniatr, který má ve škole pravidelné ordinační hodiny. Nezanedbatelnou úlohu plní i vychovatelky, které pečují o děti na internátě. Pro svůj  rozvoj  mají  děti  k dispozici moderní sportovní areál, saunu, bazén, keramickou dílnu, výtvarný atelier, počítačovou učebnu s Internetem, učebnu s interaktivní tabulí a další prostory, kde se mohou realizovat v mnoha zájmových oborech.

Podle slov ředitele je přijímání žáků možné i ve vyšších postupných ročnících. Je to v případech, kdy u dětí selhává integrace. Nabízí rodičům těchto dětí nejprve časově omezené diagnostické  pobyty. V případě zájmu rodičů a dětí upravuje škola diagnostické pobyty na trvalé vřazení až do ukončení školní docházky, která je u sluchově postižených deset let.  

 Dalším směrem speciálně pedagogické péče je vzdělávání dětí a žáků s poruchami řeči. Přednostně jsou přijímány děti s mnohočetnými dyslaliemi a děti s dysfázií a jsou pro ně otevírány speciální třídy. Školní docházka je devítiletá.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky