Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman Eichler jednal v Drážďanech se saským státním ministrem pro spolkové a evropské záležitosti Johannesem Beermannem

Hejtman Eichler jednal v Drážďanech se saským státním ministrem pro spolkové a evropské záležitosti Johannesem Beermannem

[31424|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/drazdany8_bc4c8492cd.jpg]

16. 04. 2009
[id:7889|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler společně s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným ve středu jednali v Drážďanech s představiteli Saské státní kanceláře vedenými Johannesem Beermannem, saským státním ministrem pro spolkové a evropské záležitosti. Na setkání byla zhodnocena dosavadní přeshraniční spolupráce, především společné projekty realizované na obou stranách hranice a nastíněny možné okruhy spolupráce pro další období.

Jak konstatoval Johannes Beermann, vztahy Saska se sousedy ve všech třech krajích jsou dlouhodobě vynikající a je v nich na co navazovat. Zmínil mimo jiné svoji návštěvu MS v klasickém lyžování v únoru v Liberci, ocenil tuto významnou sportovní akci, během níž se také poprvé osobně setkal s hejtmanem Stanislavem Eichlerem.

„Vidím potenciál budoucí spolupráce jak v tradičních oblastech přeshraniční spolupráce, například v krizovém řízení, propojení komunikací a cyklostezek, ale i v další propagaci Saska v Čechách a naopak sousedních českých krajů v Sasku,“ uvedl Johannes Beermann

Prezident Zemského ředitelství Drážďany Henry Hasenflug ocenil v diskuzi zejména úspěšný projekt v rámci Interreg III A, v jehož rámci v letech 2006–2008 spolupracoval Liberecký kraj a Vládní prezídium Drážďany.

„Proběhly výměnné pobyty, prezentace možností hospodářské spolupráce a jazykové kurzy. Saská strana i Liberecký kraj deklarovaly zájem na společné účasti na dalších podobných projektech,“ připomněl prezident.

„Vidím velké možnosti zejména v dalším zlepšení dopravního propojení Saska a Libereckého kraje a v cestovním ruchu, například v ještě těsnějším propojení sítě cyklostezek a nabídky pro turisty na obou stranách hranice,“ doplnil hejtman.

Saský státní ministr Beermann také pozval jménem předsedy vlády Svobodného státu Sasko Stanislava Tillicha všechny hejtmany na připravovanou prezentaci Saska v Praze, která se uskuteční na konci září tohoto roku.Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302