Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman jednal se Sdružením na ochranu nájemníků o možné spolupráci

Hejtman jednal se Sdružením na ochranu nájemníků o možné spolupráci

[34877|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/sdruzeni_7d8e4178d0.jpg]

30. 09. 2009
[id:8830|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Hejtman LK Stanislav Eichler se včera setkal s republikovým a krajským vedením Sdružení na obranu nájemníků ČR. Jednání se zúčastnili Zdeněk Sopůšek, předseda KO SON ČR Liberec,  Miroslav Stegura, vedoucí CICB (Celostátního informačního centra pro bydlení) při KO SON  ČR Liberec, Milan Taraba, statutární místopředseda Sdružení nájemníků ČR, a Miroslav Václavek, člen  republikové rady SON ČR.

„Účelem této schůzky bylo seznámit hejtmana  s činností Krajské organizace SON a  jejího Celostátního informačního centra pro bydlení (CICB ) v Liberci.  Současně jsme jednali o možnosti uzavření Dohody o spolupráci s krajem v oblasti bytové politiky,“ uvedl Zdeněk Sopůšek.

Účastnící rovněž diskutovali o aktivitách, které mají směřovat k naplnění povinností společnosti v oblasti bydlení jako jednoho ze základních sociálních práv občanů.

Apeloval jsem na představitele SONu, aby kladli větší důraz na zkvalitňování svých služeb a zvýšili obecnou informovanost o své činnosti mezi lidmi,“ řekl hejtman.

Představitelé SONu dále informovali hejtmana  o  rozšíření poradenské činnosti  pro občany – nájemce bytů – majitele bytů – družstevníky a členy Společenství vlastníků bytových jednotek.

„Jen v roce 2008 navštívilo poradny CICB v Libereckém kraji 489 občanů a bylo projednáno 475  případů týkajících se bytových problémů. Mimo to bylo podáno 577 telefonických, ústních a písemných informací k otázkám bydlení,“ vypočítal předseda KO SON s tím, že obdobná situace je i v  tomto roce, kdy od ledna do srpna navštívilo poradny v kraji 156 občanů, bylo řešeno 261 témat bydlení a podáno 540 věcných informací.

„Spolupráci se samozřejmě nebráníme. SON však musí zvýšit aktivitu, rychle a fundovaně  pomáhat občanům, kteří se ocitli v bytové tísni,“ dodal Stanislav Eichler.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302