Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman Libereckého kraje se už po čtvrté sešel s řediteli významných podniků našeho kraje

29. 04. 2002
[id:159|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420-48) 52 26 301, fax: (420-48) 52 26 330


Liberec, 29.4. 2002


TISKOVÁ ZPRÁVAHejtman Libereckého kraje se už po čtvrté sešel s řediteli významných podniků našeho kraje


Koncem minulého týdne se na téma rozvojové dokumenty Libereckého kraje sešel hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík na již čtvrtém setkání s řediteli významných firem a společností Libereckého kraje. Setkání se zúčastnil i jeho statutární zástupce Ing. Luděk Suchomel zodpovídající za resort hospodářského a regionálního rozvoje. Hlavním tématem byla diskuse nad koncepčním materiálem Strategie rozvoje Libereckého kraje, jehož doplněné znění schválilo v lednu 2002 zastupitelstvo kraje.

Zástupci společností a podniků se nejvíce zajímali o oblast dopravy. Dále byla diskutována otázka podpory veřejné hromadné dopravy a také rozvoj bydlení, především ve vztahu na činnost podniků a to ve vazbě na zajištění pracovní síly.

Hejtman RNDr. Pavel Pavlík spolu se svým statutárním zástupcem Ing. Luďkem Suchomelem vyzvali přítomné zástupce společností a firem k aktivní spolupráci na dalším rozvojovém dokumentu a tím je Program rozvoje kraje, který by měl být zpracován během tohoto roku. Připravovaný dokument bude rovněž předmětem připomínkování jak odborné, tak široké veřejnosti.

Bc. Nikola Bradíková

Linda Futerová

oddělení tiskové a vnějších vztahů