Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman Libereckého kraje vyhlásil soutěž „S námi do Bruselu“

24. 02. 2003
[id:439|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
S blížícím se vstupem do Evropské unie a v souvislosti se členstvím České republiky v Severoatlantické alianci se hejtman RNDr. Pavel Pavlík rozhodl vyhlásit pro studenty všech středních škol a odborných učilišť Libereckého kraje znalostní soutěž. Jedná se o akci ojedinělou a první tohoto druhu v České republice. „Prostřednictvím této soutěže bych rád vzbudil ve studentech netradiční formou především zájem o současné integrační procesy v Evropě i ve světě. Hledání odpovědí na soutěžní otázky by mělo pomoci studentům rozšířit jejich znalosti z těchto oblastí a zároveň podnítit i další hledání souvislostí a otázek, které mají vazbu na členství České republiky v mezinárodních organizacích“, řekl hejtman Pavlík. Soutěž „S námi do Bruselu“ je rozdělena do tří kol a bude probíhat od března do dubna tohoto roku. Při organizaci soutěže vyšly Libereckému kraji  vstříc Delegace Evropské komise v České republice, Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo zahraničních věcí. Soutěž bude probíhat mezi soutěžními týmy a členem se může stát kterýkoliv student střední školy a odborného učiliště v Libereckém kraji. Tým bude tvořit pět studentů a účastníkem soutěže se stává každý tým, který se přihlásí na internetových stránkách Libereckého kraje. První kolo proběhne právě na webových stránkách Libereckého kraje formou vědomostního testu. Ve druhém kole, kam postoupí patnáct nejlepších týmů, budou studenty čekat otázky, kde již bude nutné vyvinout určitou aktivitu k jejich zodpovězení a na které budou odpovídat písemně. Třetí, finálové kolo, se bude konat v sídle Libereckého kraje,k v němž se vzájemně utká pět nejlepších týmů, ze kterých vzejdou dva vítězné. „Na dva vítězné týmy čeká cesta do Bruselu spojená s návštěvou institucí Evropské unie a centrály NATO“, doplnil hejtman.