Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman LK jmenoval do funkce nového ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

01. 07. 2010

Novým ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje je od dnešního dne Mgr. René Havlík, kterého do funkce dnes v 8.30 hodin jmenoval hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler (ČSSD).

Stalo se tak v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a na základě souhlasu ministra vnitra ČR Martina Peciny.

„Mgr. René Havlík byl vybrán na základě řádného výběrového řízení,“ doplňuje hejtman.

SPECIFIKA FUNKCE ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU:

Ustanovení a výkon funkce ředitele krajského úřadu jsou upraveny zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Je jmenován a odvoláván hejtmanem po předchozím souhlasu ministra vnitra. Je zaměstnancem kraje a za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi. Je nadřízený všem zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu, kontroluje jejich činnost a plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Je oprávněn účastnit se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním a zabezpečuje plnění usnesení těchto orgánů. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

Informace o novém Řediteli KÚ LK:

 1.      Osobní údaje

 Jméno a příjmení:         Mgr. Havlík René

Datum narození:           26. 1. 1968

Stav:                           ženatý

Děti:                           dcera Tereza, syn Radim

 

2.      Vzdělání a kvalifikace

Dosažené vzdělání:

ZŠ Liberec

SEŠ Liberec (ukončena maturitní zkouškou v roce 1986)

Právnická fakulta UK Praha (1986-1991)                  

Dosažená praxe:

1991 - 1992    koncipient v advokátní kanceláři

1992 - 1995    právní zástupce v soukromém sektoru

1995 - 1996    vedoucí organizačního oddělení

1996 - 1996    právní zástupce v soukromém sektoru

1996 - 2009    advokát v advokátní kanceláři

2009 – 2010    vedoucí oddělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje a zástupce ředitele pro koordinaci

v letech 2004 – 2008 zastupitel Libereckého kraje

v letech 2004 – 2008 předseda výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch LK

 

3.      Zájmy:

Sport: lyžování, tenis, squash, fotbal

Kultura: kino, divadlo, hudba, četba

Ostatní: historie

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624