Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Hejtman LK se zúčastnil zasedání Výboru regionů v Bruselu, které projednávalo novou strategii EU pro růst a zaměstnanost - „EU2020“

  • 07. 12. 2009 12:43

Sdílet článek

 

Na letošním posledním Plenárním zasedání Výboru regionů, jehož se zúčastnil jako řídný člen  hejtman LK Stanislav Eichler, byla věnována mimořádná pozornost nově navržené strategii EU pro růst a zaměstnanost EU 2020.

 

Strategii představil dne 24. listopadu předseda Evropské komise José Manuel Barroso a zahájil tak konzultační proces, jenž potrvá do 15. ledna 2010. Podrobné návrhy založené na výsledcích této konzultace budou v březnu předloženy hlavám států a předsedům vlád členských států EU na jarním zasedání Evropské rady.

 

Tato strategie je výborem regionů bedlivě sledována a připomínkována. Zpravodajkou k tomuto tématu je Christine Chapmanová (UK), poslankyně Velšského národního shromáždění.

Ve svém stanovisku upozorňuje, že slova regionální a regiony jsou ve strategii velmi vzácná a strategie nedává jasně najevo důležitost zapojení místních a regionálních struktur do jejího naplňování.

 

Paní Chapmanová však ocenila to, že mnoho zásadních návrhů VR týkajících se nové strategie pro růst a zaměstnanost má v konzultačním dokumentu Komise výsadní postavení, což je jasnou známkou toho, že její stanovisko a konzultace VR ohledně nové strategie, která byla zahájena v březnu, ovlivnily uvažování pana Barrosa. EU2020 bude ekologičtější a sociálnější strategií, jež položí základy pro dlouhodobě udržitelný růst odolný proti krizi. Tento návrh je do velké míry v souladu s požadavkem, který paní Chapmanová nazývá „strategií pro udržitelnou Evropu", která podmiňuje hospodářský růst ochranou životního prostředí a snižováním sociálních rozdílů.

 

 

Další významnou agendou projednávanou na tomto zasedání bylo stanovisko paní Marianne Füglové (AT), místostarostky obce Traisen, ke sdělení Evropské komise Nové dovednosti pro nová pracovní místa – Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací. To se zabývalo posunem evropské ekonomiky směrem k nízkouhlíkové výrobě a s tím související posuny na trhu práce a zejména v oblasti vzdělávání.

Paní Füglová k tomu dodává:

„Posun k hospodářství s nízkými uhlíkovými emisemi, který je nutný vzhledem ke klimatické změně, a nepřetržitý technologický rozvoj, především v oblasti IKT, budou vyžadovat restrukturalizaci ve stávajících oborech, která bude v některých případech rozsáhlá. To povede k odpovídajícím změnám na trhu práce, ale zároveň je zde potenciál k tvorbě nových („zelených“) pracovních míst, která jsou často víceoborová a vyžadují znalosti v mnoha různých oblastech.“

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky