Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman Martin Půta: Atmosféra na turnovské škole rozhodně není optimální

29. 07. 2016

Na pozvání odborové organizace Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově v čele s předsedou panem Marcelem Fišerou jsem se ve středu 27. července zúčastnil společného jednání. Schůzka byla však původně určena pouze pro jednu část zaměstnanců školy. Ta druhá o takovém setkání nic netušila a dozvěděla se o něm jen náhodou, hodinu před jeho začátkem. Už to je pro mě důkazem toho, že ve škole není něco v pořádku.

Přesvědčil jsem se, že tady panuje bez nadsázky vyhrocená a nepřehledná situace. Na základě středeční schůzky jsem posílil svůj názor, že nejlepším řešením je školu rozdělit na dva samostatné subjekty a dát oběma šanci začít znovu a lépe. Budu o tom na srpnovém jednání přesvědčovat krajské zastupitele.

Liberecký kraj se vážnou situací ve škole intenzivně zabývá od loňského roku, kdy proběhlo podle mého názoru velmi nešťastné a nepovedené sestěhování školy do jedné budovy. O tomto kroku navíc rodiče, žáci a řada učitelů nebyla v dostatečném předstihu adekvátně informována. Celá věc nebyla ani dostatečně projednána s městem Turnov.

Několikrát jsem se sešel s vedením jak školy, tak i města Turnov, hovořil jsem o problému a postoji kraje na setkání s občany. V září loňského roku se k této věci uskutečnilo společné setkání za účasti žáků, rodičů, učitelů, kde jsem se snažil všem zúčastněným situaci vysvětlit. Bohužel po schůzce nedošlo k uklidnění situace. Ta se naopak v posledních týdnech dále vyhrocuje.

Rada kraje na svém jednání 19. července odsouhlasila návrh rozdělení školy na dvě samostatné organizace. To v praxi znamená, aby hotelové obory byly vyučovány v samostatné škole v budově ve Zborovské ulici a technické obory na integrované škole v Alešově ulici. Chci především žáky a jejich rodiče ujistit o tom, že školu, kterou zřizujeme, rušit nehodláme a ani jsme to nikdy neměli v úmyslu. Jedna škola se pouze rozdělí na dvě.

Odpovědi na všechny technické a provozní otázky dostanou zástupci obou odborových organizací, které na škole fungují i zástupci zaměstnanců, na společném jednání, které se uskuteční ve středu 3. srpna v sídle kraje. Chci, aby všichni zúčastnění znali odpovědi na své otázky ještě před zasedáním Rady Libereckého kraje, která se dalším postupem bude zabývat 16. srpna.

Při odchodu z budovy školy se na mě ve středu obrátil jeden z žáků s otázkou, proč chceme tuto školu zrušit. Snažil jsem se mu vysvětlit, že o žádném zrušení jak školy, tak oborů nejednáme, že se jen na budovách školy objeví jiný název. Následně do objektu v Alešově ulici začali vcházet rozladění rodiče žáků s tím, že si je na dnešek pozvala paní ředitelka, aby je informovala o zrušení. Byl jsem velmi překvapený, protože jsem o jejich schůzce předem nevěděl, a to i přesto, že jsme předtím dvě hodiny na stejném místě s některými zaměstnanci a paní ředitelkou jednali. Pro mě je to opět ukázka toho, že paní ředitelka Lednejová komunikaci jak uvnitř školy, tak navenek nezvládá.

S názorem na aktuální situaci školy z pohledu zástupce jejího zřizovatele jsem seznámil žáky, rodiče a zaměstnance prostřednictvím otevřeného dopisu, který byl všem zainteresovaným odeslán po středečním setkání v Turnově. Mým cílem je uklidnění situace a především zajištění kvalitního vzdělání pro všechny žáky na integrované škole a na hotelové a obchodní škole.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624