Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman na jednání Rady SOLK

Hejtman na jednání Rady SOLK

[9224|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/vnejsi_vztahy/dscf0107_cae5a425e5.jpg]

15. 08. 2005
[id:3032|autor:Markgrafová Eva Mgr.|email:eva.markgrafova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:724 260 800|aktualizace:]

V novoborském Parkhotelu zasedala ve čtvrtek 11. srpna Rada Sdružení obcí Libereckého kraje, kam přijal pozvání také hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, aby radu informoval o aktuálních záměrech Libereckého kraje.

 

Mimo jiné tak přítomné představitele měst a obcí seznámil s přípravou  prvního ročníku Krajských dnů 2005, jejichž pořadatelem je právě kraj. „Uskuteční se ve dnech 22. až 24. září a každý den bude trochu jinak tematicky zaměřený. První den bude nasměrován na prezentaci kraje a jeho zahraničních partnerských regionů.  Program druhého dne se připravuje především pro děti a mládež a třetí den by měl nalákat zejména milovníky turistiky a cyklistiky,“ přiblížil ve stručnosti  program celokrajské akce hejtman Petr Skokan. Hlavní snahou pak podle něj je, aby Krajské dny přispěly u veřejnosti  k pocitu soudržnosti. „Pro letošek jsme za místo konání zvolili Liberec jako sídlo kraje. Avšak předpokládáme, že dějištěm následujících ročníků by se postupně měla stát další města a zajímavá místa v kraji.“ 

 

Ze strany starostů pak během diskuse s hejtmanem zaznělo i téma obnovitelných zdrojů energie, které otevřel starosta Okrouhlé Jiří Vosecký. Z reakce  bylo zřejmé, že spíš než větrné elektrárny preferují města a obce využití biomasy. Jako důvod starostové uváděli, že v obci nevytvoří žádné pracovní místo a cena dotované energie vyrobená větrnou elektrárnou  není do budoucna garantována. Přitom  jejich existence podle mínění starostů zásadně mění charakter krajiny, kterou se navíc šíří nepříjemný hluk snižující pohodu bydlení v obci. Dalším probíraným tématem byla protipovodňová ochrana v rámci integrovaného záchranného systému, o jejíž přípravě  se zmínil předseda sdružení a zároveň starosta Turnova Milan Hejduk. „Uvítali bychom, kdyby se kraj začal zabývat možností instalace obdobného hlásného systému, jaký funguje na řece Jizeře, i na dalších řekách v kraji.“  Kromě toho Milan Hejduk informoval hejtmana o všech tématech, které Rada SOLKu projednala na svém novoborském zasedání. „V první řadě jsme jednali o zavedení jednotné koncepce značení turistických cílů, novém systému nakládání s tzv. elektroodpadem a postupem prací na připravovaném program Partnerství,“ zrekapituloval ve stručnosti Milan Hejduk a dodal, že velký zájem vzbudil u přítomných také vládní „Program mobility“  ve vztahu ke státním  dotacím na bezbariérové komunikace. S touto možností je za Národní radu zdravotně postižených přijel z popudu hejtmana Petra Skokana seznámit PhDr. František Kozel. 

Markgrafová Eva Mgr.
eva.markgrafova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327
Mobil: 724 260 800