Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman navštívil liberecké Dětské centrum Sluníčko

21. 09. 2009
[id:8771|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Hejtman LK Stanislav Eichler navštívil dnes Dětské centrum Sluníčko (do 31. 12. 2008 Kojenecký ústav a dětský domov) v ulici U sirotčince v Liberci. Setkal se zde s náměstkyní primátora Liberce Naďou Jozífkovou a ředitelkou Annou Vereščákovou.

„Ředitelka Sluníčka mi představila projekt „Vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném areálu Pekárkova“, který schválilo Zastupitelstvo města Liberec 28. 5.

2009. Za sebe mohu říci, že mě projekt zaujal a budu jeho realizaci podporovat,“ uvedl hejtman s tím, že takové zdravotnické zařízení navštívil poprvé, ale získal tak velkou osobní zkušenost.

Anna Vereščáková, která v loňském roce vedla mnohá jednání se zřizovatelem ve věci vybudování nového zařízení pro děti, hejtmana informovala, že by výstavbou nového zařízení měla být transformována ústavní péče o děti na péči rodinného typu.

„Nové zařízení pro děti bude mít charakter rodinných buněk, má jich být šest cca pro 30 dětí, aby se v nich podmínky co nejvíce blížily podmínkám v rodině,“ řekla ředitelka a připomněla, že výstavba či přestavba centra má městem schválený rozpočet ve výši 45 miliónů korun, chybějí však finance na vybavení.

Příspěvková organizace umisťuje na kojenecké oddělení a dětské oddělení nejen děti z Liberce, ale má samozřejmě působnost Libereckého kraje. Jsou sem přijímány děti z České Lípy, Jablonce nad Nisou, Frýdlantu, Nového Boru, Turnova, Jilemnice. Podíl děti mimo libereckých se pohybuje v rozmezí 60 – 70% tj. pouze 30 – 40% tvoří příjem dětí z města Liberce.

„I tuto skutečnost beru v úvahu, i když nebude jednoduché příspěvek na vybavení bytů v napjatém rozpočtu nalézt, ale určitě se o to pokusíme a budeme hledat cesty k řešení,“ přislíbil Stanislav Eichler.

 Podle ředitelky je potřebné v zájmu zdravého vývoje dětí dosavadní systém ústavní výchovy nahradit v co největší míře přechodnou rodinnou péči na dobu, než se dítě může vrátit do své biologické rodiny nebo než je pro dítě nalezena trvalá náhradní rodina, a´t už ve formě osvojení či pěstounské péče.

„Věřím, že v příštím roce, někdy na konci třetího čtvrtletí 2010 budeme nové Sluníčko otevírat,“ prozradila své přání Anna Vereščáková.

 

 

Dětské centrum Sluníčko Liberec je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec. Poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku 6 let.

Provoz je rozdělen do dvou samostatných budov. V budově Husova 91, Liberec 1 jsou umístěny děti od narození zpravidla do 1 roku věku. V budově U Sirotčince 407, Liberec 4 je pečováno o děti starší.

Kojenecké oddělení je situováno v klidné vilové čtvrti uprostřed rozlehlé zahrady na Husově třídě v Liberci. Jsou zde umístěny děti od narození zpravidla do 1 roku věku. Kapacita zařízení je 30 lůžek.

Dětské oddělení bylo zřízeno před 115 lety, kdy sloužilo jako městský sirotčinec vedený řádovými sestrami. Z té doby zůstalo pojmenování ulice, kde se naše zařízení nachází –  U Sirotčince. Dětské oddělení je poblíž městského centra, v dosahu městské hromadné dopravy. Díky rozsáhlé a dobře vybavené zahradě mají děti vhodné podmínky pro pobyt venku. Kapacita zařízení je 50 lůžek.

V obou zařízeních se o děti 24 hodin denně stará kvalifikovaný zdravotnický personál, který je tvořen pediatrem, dětským neurologem, klinickým psychologem, rehabilitačními a sociálními pracovnicemi, dětskými a všeobecnými sestrami, speciálním pedagogem.

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec umožňuje praktickou výuku studentům Střední zdravotnické školy v Liberci, Vyšší zdravotnické školy v Liberci a také studentům Technické univerzity v Liberci.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302