Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman navštívil Mimoň v rámci svých tradičních cest po Libereckém kraji

29. 03. 2018

Ve středu 28. března navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta město Mimoň. Celodenní výlet začal již tradičně na místní radnici, kde jej přivítal starosta města František Kaiser. Ten jej provázel po dobu trvání celého programu. Jeho součástí byla prohlídka místního vepřína, základní školy či firmy Mitop, která se zabývá výrobou a zpracováním technických textilií. Po obědě se starosty okolních obcí, setkání se zastupiteli města a předání cen k příležitosti Dne učitelů se konala závěrečná beseda s občany města a živé vysílání hejtmana na facebooku kraje.

„V Mimoni jsem byl v rámci hejtmanského dne již potřetí. S panem starostou jsme se vrátili znovu k těm jednáním, která započala před několika lety,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který zahájil svoji návštěvu diskuzí v zasedací místnosti starosty města. Rozhovor se zde stáčel především k důležitým otázkám v oblasti dopravy a k silničnímu obchvatu. Nedávné referendum občanů znemožnilo pokračovat v započatém projektu průtahu městem. „Nyní budeme s městem připravovat velký obchvat. Společně jsme podiskutovali o celkových nákladech na tento projekt. Jelikož jsem o problematice mluvil i s ministrem dopravy a premiérem Babišem, věřím, že z tohoto důvodu je zde velká šance, aby realizace obchvatu byla dobře financována,“ vysvětlil Půta.

Po stručném okomentování situace ve vojenském prostoru Ralsku a plánech na vybudování cyklostezky v Mimoni se hejtman se starostou odebrali směrem k chátrajícímu prostoru místního vepřína. Velkokapacitní vepřín trápil dlouhá léta obyvatele Mimoně nepříjemným zápachem. Město se ho proto rozhodlo od jeho majitele odkoupit a v budoucnosti chce areál celého objektu přeměnit na průmyslovou zónu.

Dalším bodem programu byla beseda s učiteli místní Základní školy pod Ralskem. Debata byla velice plodná. Řešil se zejména rozpočet v oblasti školství, inkluze či rozdíl ve výuce jednotlivých typů škol. Většina pedagogů se shodla, že současná mládež by se měla častěji vést k praktickému využití nabitých vědomostí. „Ve škole jsme řešili různá témata. V přátelské atmosféře jsme si prošli areál školy. Jsem nesmírně potěšen, že došlo k rekonstrukci škvárového hřiště. Nyní je pro žáky k dispozici zcela nový stadion. Zázemí je velice důležité a děti tak mohou vyvíjet fyzickou aktivitu ve výborných podmínkách,“ okomentoval hejtman Půta.

Po návštěvě školy zamířil hejtman do zázemí firmy Mitop, která se již od konce 19. století zabývá výrobou různých druhů textilií. „Jsem rád, že existují podobné firmy jako je společnost Mitop. Je jakousi alternativou k těm velkým zahraničním investorům. Má české vlastníky a velkou tradici,“ dodal Půta.

Po společném obědě se starosty okolních obcí se Martin Půta setkal se zastupiteli města Mimoň. Rozhovor se týkal několika hlavních témat. Kromě zmíněného obchvatu města Mimoň se diskutovalo například o vysokorychlostním železničním spojení a o šancích města na to, že by trasa byla vedena přes něj, o budoucnosti mostu Zákupy, který je před rekonstrukcí, o Centrech odborného vzdělávání či stavu Jizerské ulice a majetkoprávním vyrovnání v této lokalitě. Poněkud méně vážná témata byla představena na závěr diskuze, kdy se mluvilo o sportu, zákazu nošení telefonu do výuky na základních školách apod.

Téma vzdělání bylo příznačné, neboť se v den návštěvy hejtmana v Mimoni slavil Den učitelů. Při této příležitosti předal Martin Půta v obřadní síni městského úřadu několik ocenění pedagogům za jejich usilovnou práci a přínos v oblasti výchovy dětí.

Tradiční hejtmanský den zakončila diskuze s místními obyvateli v Domě kultury Ralsko. Dotazů bylo pomálu a týkaly se často podobných témat, která již byla diskutována v rámci setkání hejtmana se starostou města a zastupiteli. Několik dotazů směřovalo tzv. „na tělo“. Návštěvníky zajímal třeba osobní názor hejtmana na výkon funkce prezidenta republiky či kauzu Čapí hnízdo.

Martin Půta se po skončení besedy odebral do pracovní místnosti starosty města, kde se uskutečnil jeho v pořadí již třetí živý přenos, který byl vysílán na facebookových stránkách Libereckého kraje.

„Nesmírně si vážím toho, že pan hejtman dokáže dodržet své sliby. U nás v Mimoni je již potřetí. Vždy dokážeme najít společnou řeč. Diskuze k problémům města je plodná a společně jsme schopni vymyslet spoustu východisek,“ uzavřel starosta Mimoně František Kaiser.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302