Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman navštívil Nový Bor, Polevsko, Prysk a Kamenický Šenov

Hejtman navštívil Nový Bor, Polevsko, Prysk a Kamenický Šenov

[32439|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/n1_e7f358fd01.jpg]

04. 06. 2009
[id:8206|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Hejtman Stanislav Eichler včera navštívil Nový Bor a rovněž některé obce v západní části Novoborska, na hranicích Libereckého a Ústeckého kraje.

„Tyto moje cesty do jednotlivých částí kraje jsou pravidelné. Chci poznávat problémy starostů přímo v terénu, protože některé starosti, s nimiž se musí denně potýkat, prostě z Liberce není možné vidět,“ uvedl hejtman.

Návštěvu začal jednáním na Městském úřadě v Novém Boru, kde se zajímal o aktuální situaci ve městě, zejména problémy s nárůstem nezaměstnanosti spojené se zastavením výroby ve sklárnách Crystalex i dalších menších firmách z tohoto oboru. Jak ho informovali starosta města Jindřích Mareš a místostarosta Stanislav Valdman, míra nezaměstnanosti ve městě přesáhla 17%. Město se snaží úzce spolupracovat s úřadem práce, maximálně využívá možnost nabídnout lidem veřejně prospěsné práce, ale hlavní pozornost upíná na otevření nové průmyslové zóny, která by mohla přinést nové pracovní příležitosti. Hejtman si proto na místě prohlédl pozemky, kde město chce vybudovat průmyslovou zónu a nabídl spolupráci kraje při opravě přístupové komunikace. Dále je připraven osobně pomoci při jednáních s významnými investory, kteří již o zónu projevili zájem.

Další cesta hejtmana vedla do nedaleké obce Polevsko, zde navštívil Obecní úřad a jednal s místostarostou Jaroslavem Hájkem, seznámil se s rozvojem obce v posledních letech a plány zlepšení podmínek pro život v obci, navštívil i některá místa v obci, která byla opravena s přispěním finančních prostředků z LK. Zastavil se také v místní malotřídní ZŠ a MŠ, kde má obec záměr vybudovat nové sportovní zázemí.

Z Polevska se přesunul po krajské silnici III.třídy do obce Prysk, kde ho uvítal zdejší starosta Jan

Sviták. V diskuzi na Obecním úřadě se seznámil s problémy obce, která má 420 obyvatel, je v ní mnoho rekreačních objektů. V poslední době se zde podařilo opravit malotřídní základní školu, která, stejně jako v Polevsku, nemá problémy s počtem žáků. Navštěvují ji děti nejen z obce, ale také z Kam.Šenova, České Kamenice a dalších obcí v okolí. Jak uvedl starosta Sviták, v obci by byl zájem o stavbu nových rodinných domků, ale obec sama již nemá další vhodné parcely, jedná o některých pozemcích s Pozemkovým fondem ČR. Požádal proto hejtmana o možnost zprostředkovat jednání s PF, aby bylo možné podpořit další rozvoj obce a přilákat s nabídkou pozemků zejména mladé rodiny.

Závěr návštěvy patřil Kamenickému Šenovu, kde pana hejtmana po celou dobu doprovázel starosta města Ota Raiter. Společně navštívili Střední uměleckou školu sklářskou, v doprovodu ředitele této školy si prohlédli zázemí pro studenty, ateliéry a dílny, výstavu studentských prací, krátce se také zúčastnili právě probíhajících maturitních zkoušek. V závěru návštěvy si prohlédli si také nově opravený park v centru města.


 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302