Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman navštívil v rámci pětidenní stáže Velkou Británii

30. 07. 2001
[id:34|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Na pozvání Britské rady se deset hejtmanů a jeden zástupce hejtmana z České republiky v minulých dnech zúčastnili pětidenní stáže ve Velké Británii. Členem české delegace byl i hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík. "Britská rada je vládní organizací, kterou zřizuje tamní ministerstvo zahraničních věcí. Po celou dobu naší návštěvy nás doprovázela první tajemnice britské ambasády Helen Rotbart. Cílem bylo navázaní kontaktů pro příští spolupráci mezi regiony obou zemí. Nabídkou Britské rady také mimo jiné bylo zprostředkování seznámení s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Byl to vlastně začátek partnerství jedné země, která již je členem EU, s druhou, jíž přijetí do unie teprve čeká," vysvětluje hejtman RNDr. Pavlík. Studijní cesta začala v Edinburghu. "Seznámili jsme se tu s nově fungující samosprávou ve Skotsku. Zdejší Skotský parlament tu byl obnoven teprve před dvěma lety. Dále jsme měli možnost poznat, jak se tvoří a pracuje Severovýchodní sdružení Regionálních rad. V celé Velké Británii jsou totiž základem samosprávy Regionální rady, jeden region má od 20 až do 450 tisíc obyvatel, čemuž odpovídá počtem i regionální rada, což je obdoba zastupitelstva. Tyto regionální rady se sdružily do samostatného sdružení, které odpovídá našemu Svazu měst a obcí. Dále vytvářejí ještě menší sdružení jako je například Severovýchodní sdružení Regionálních rad, jež bylo také naším hostitelem. Ukazovali nám zde například projekt revitalizace území po bývalém vojenském přístavu, na který dostali rovněž prostředky ze strukturálních fondů EU," tvrdí hejtman.
Dále hejtmani navštívili Manchester, kde je přijal primátor a pracovníci úřadu. "Seznámili jsme s dalším projektem na revitalizaci čtvrti "Hume", kde místo bývalých desetipatrových panelových domů postavili malé rodinné domy. Skloubily se tu prostředky státní, soukromé i opětovně finance ze strukturálních fondů EU. Problém je ten, že ze zdevastovaných paneláků přestěhovali stejné nájemníky do nových upravených domků, takže jim držím na dálku palce, aby jim v takovém pěkném stavu zůstaly. Jinak jde o dobrou myšlenku. Na stavbě se podílely místní firmy, ty vytvořily práci pro místní obyvatele, kteří v nově postavených obchodech mohou utrácet vydělané peníze. Takový místní pružný koloběh."
Poslední zastávkou delegace byl Londýn. Zde hejtmany přijal ministr zahraničních věcí Velké Británie Jack Straw, delegace navštívila české velvyslanectví, dále byla přijata na ministerstvu průmyslu a obchodu, na ministerstvu dopravy, veřejné správy a regionálního rozvoje. "Na posledně jmenovaném ministerstvu jsme hovořili o tom, jakým způsobem probíhá reorganizace veřejné správy, jakým způsobem probíhá podpora podnikání britských společností v České republice."
Výstupem pětidenní stáže byla dohoda o týdenním studijním pobytu, kdy se jeden zástupce vrcholného managmentu z každého krajského úřadu zúčastní přímo pracovních dnů svého kolegy ve Velké Británii, který má na starosti resort se stejným zaměřením.
Hejtman svou po Bruselu (NATO) druhou zahraniční cestu zrekapituloval slovy: "Program byl doslova nabitý. Měli jsme za celých pět dnů pouze tři hodiny osobního volna. Jsem unavený, ale viděli jsme a slyšeli jsme spoustu zajímavých věcí, které nás mohou inspirovat. Například pro odbor rozvoje jsem přivezl na ukázku plán rozvoje Manchesteru a plán rozvoje bydlení. Navázali jsme velké množství kontaktů. V nejbližší době chci v radě kraje a ve výboru pro vnější vztahy a integraci do EU krajského zastupitelstva pohovořit o možnosti spolupráce s některým z regionů ve Velké Británii."

Barbara Stará-Pradeová
tisková mluvčí