Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman poklepal kladívkem na základní kámen stavba silnice Stráž n. N. – Krásná Sudánka

Hejtman poklepal kladívkem na základní kámen stavba silnice Stráž n. N. – Krásná Sudánka

[30978|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/silnice_bf040dfe57.jpg]

25. 03. 2009
[id:7754|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler jako první poklepal na symbolický základní kámen výstavby  silnice I/13 Stráž n. N. - Krásná Studánka.  Zahájení se zúčastnili další členové rady LK Vít Příkaský, Martin Sepp a Pavel Petráček. Ohlášený ministr dopravy petr Bendl nedorazil.

„Považuji tuto stavbu za jednu z největších v Libereckém kraji. Jistě ulehčí dopravě zejména v Liberci, ale ovlivní také průjezdnost směrem na Frýdlant,Habartice až na hranici s Polskem“ uvedl v úvodním slově hejtman.

„Ať zahajujeme hodně takových staveb i na silnicích první a druhé třídy,“ doplnil s úsměvem náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.

Stávající silnice I/13 mezi Libercem a Frýdlantem v Čechách je napojena na silnici I/35 okružní křižovatkou v mimoúrovňové křižovatce u čerpací stanice pohonných hmot v Liberci-Růžodole I. V části mezi touto křižovatkou a Krásnou Studánkou je stávající silnice vedena městskou zástavbou Liberce, Stráže nad Nisou a Krásné Studánky v nevyhovujících směrových a šířkových poměrech. Stavba přeložky silnice I/13 v úseku Stráž nad Nisou –Krásná Studánka navazuje na dokončenou stavbu „Zkapacitnění silnice I/13 (I/35) Stráž nad Nisou–Bílý Kostel“, konec úseku je situován před vjezd do obce Mníšek na stávající silnici I/13.

Přeložka silnice I/13 tvoří severozápadní obchvat obce Stráž nad Nisou a části města Liberec-Krásná Studánka. Je navržena v kategorii S 11,5/70 v celkové délce 4320 metrů s asfaltovým krytem. Zahrnuje kromě hlavní trasy výstavbu okružní křižovatky, přeložky a úpravy 11 komunikací, výstavbu 9 mostních objektů, 3 protihlukových stěn, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a demolice.

Trasa přeložky vychází z křižovatky Svárov na silnici I/35. Z křižovatky trasa stoupá podélným sklonem skalnatým zalesněným svahem do lokality Pastviny. V tomto stoupaní je navržen přídatný

jízdní pruh. Od lokality Pastviny pokračuje trasa ve směrovém přímém stoupání pod lokalitu Bělidlo. Obchází lokalitu Bělidlo z jihu směrovým levostranným obloukem a dále pokračuje západně od zástavby Krásné Studánky do km 3,500. Odtud se trasa stáčí k severovýchodu do prostoru rekultivované skládky. V prostoru stávající skládky je navržena okružní křižovatka o vnějším průměru 40 metrů, ze které je provedeno napojení na stávající komunikaci I/13 směr Krásná

Studánka. Za okružní křižovatkou pokračuje hlavní trasa v kategorii S 7,5/50 a směrovým obloukem se napojuje na stávající komunikaci I/13 ve směru na Mníšek. Hlukovou studií bylo prokázáno, že je nutné vybudovat

v rámci stavby protihlukové stěny. Stavba vyžaduje demolice 2 obytných objektů v katastru Svárova u Liberce.

Nová trasa silnice I/13 bude ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, úseky stávající silnice I/13 procházející městem Liberec, obcí Stráž nad Nisou a katastrem Krásné Studánky přejdou do vlastnictví a správy Statutárního města Liberec, respektive Libereckého kraje. V současné době se dokončuje majetkoprávní vypořádání a běží stavební řízení na všechny rozhodující stavební objekty. Předpokládané zahájení stavby je v březnu roku 2009 a předpokládané uvedení stavby do provozu je v desátém měsíci roku 2011.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302