Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman položí věnec na paměť Dne válečných veteránů

04. 11. 2009

Hejtman LK Stanislav Eichler se zúčastní u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu v 9.30 hodin slavnostního nástupu jednotek 31. brchbo v kasárnách 6. října v Liberci.

Poté v 11 hodin s velitelem brigády plk. gšt Miroslavem Knoppem a dalšími hosty položí věnec u Památníku padlých v Liberci - Ruprechticích.

11. listopadu 1918 v 11 hodin a 11 minut zazněla poslední salva při podpisu příměří na řece Marně na konci I. světové války mezi vítěznými mocnostmi zastoupenými maršálem Foché a poraženým Německem císaře Viléma. 11. listopad byl poté vyhlášen Dnem válečných veteránů, jehož symbolem se stal vlčí mák - symbol nového života.

Program:

9.30 - slavnostní nástup 31.brchbo

10.30 - odjezd autobusů z kasáren 6.října do prostoru Památníku padlých (Ruprechtice)

11.00 - pietní akt kladení věnců