Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman převezme smlouvu o dotaci na projekt z programu Cíl 3 Neisse go

27. 10. 2009

Hejtman LK Stanislav Eichler a náměstek hejtmana pro evropské projekty Vít Příkaský se 3. listopadu ve 13 hodin zúčastní tiskové konference v Braunhofu Freiberg (www.freiberger-brauof.de), Körnerstrasse 2, na níž hejtman slavnostně smlouvu o dotaci s programu Cíl 3.
Projekt Cíle 3  „Neisse Go“ je společný pro Svobodný stát Sasko a Českou republiku.
Tiskové konference se dále zúčastní vrchní regionální ředitel Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiří Vačkář, vedoucí odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Jiří Horáček, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje, Petr Navrátil, zástupce hejtmana Karlovarského kraje pro regionální rozvoj, vedoucí oddělení Saského státního ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu pro správní úřad programu „Evropská spolupráce“ Stephan Brauckmann, landrát landkreisu střední Sasko Volker Uhlig, Bernd – Ervin Schramm, primátor města Freiberg, Jorg Mühlberg, vedoucí oddělení Infrastruktura a výstavba měst Saské rozvojové banky Stefan Weber, zástupkyně Evropské komise Simona Pohlová a další.
„Kvůli demografickým změnám v příhraničním regionu má zachování atraktivních nabídek regionální dopravy velký význam pro kvalitu života, atraktivitu regionu pro cestovní ruch a celkovou konkurenceschopnost mezi evropskými regiony. Pro trvalé zajištění kvalitních nabídek regionální dopravy je ale nutné získat nové potenciály cestujících. Zamýšlené přeshraniční propojení regionální dopravy s turistickými nabídkami a inovativní formami prezentace k tomu významně přispějí.
Postupné rozšiřování integrovaného internetového informačního a plánovacího systému se zaměřením na nabídky regionální dopravy a další druhy šetrné dopravy (cyklo, pěší).
Výsledkem projektu bude interaktivní a inteligentní mapový internetový portál, který má za cíl podpořit návštevníky ve využití šetrné dopravy při přípravě cest v regionu ERN. Tak budou z dlouhodobého hlediska dosaženy nové skupiny cestujících.  Projet je plánován na období 1. 1. 2010 až 30. 11. 2012, celkové náklady dosáhnou výše 711.496,00 €, z toho  prostředky EU 604.771,60 €.

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí
Libereckého kraje