Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman převzal ve Freibergu smlouvu o dotaci na projekt z programu Cíl 3 Neisse go

04. 11. 2009

Hejtman LK Stanislav Eichler a náměstek hejtmana pro evropské projekty Vít Příkaský se včera zúčastnili jednání v saském Freibergu (www.freiberger-brauof.de), na níž hejtman slavnostně převzal smlouvu o dotaci s programu Cíl 3 na projekt „Neisse Go“, který je společný pro Svobodný stát Sasko a Českou republiku.

Tiskové konference se dále zúčastnili vrchní regionální ředitel Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiří Vačkář, vedoucí odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Jiří Horáček, Jana Vaňhová,hejtmanka Ústeckého kraje, Petr Navrátil, zástupce hejtmana Karlovarského kraje pro regionální rozvoj,vedoucí oddělení Saského státního ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu pro správní úřad programu „Evropská spolupráce“ Stephan Brauckmann, landrát landkreisu střední Sasko Volker Uhlig, Bernd – Ervin Schramm, primátor města Freiberg,Jorg Mühlberg, vedoucí oddělení Infrastruktura a výstavba měst Saské rozvojové banky Stefan Weber, zástupkyně Evropské komise Simona Pohlová a další.

„Kvůli demografickým změnám v příhraničním regionu má zachování atraktivních nabídek regionální dopravy velký význam pro kvalitu života, atraktivitu regionu pro cestovní ruch a celkovou konkurenceschopnost mezi evropskými regiony. Pro trvalé zajištění kvalitních nabídek regionální dopravy je ale nutné získat nové potenciály cestujících. Zamýšlené přeshraniční propojení regionální dopravy s turistickými nabídkami a inovativní formami prezentace k tomu významně přispějí,“ uvedl hejtman k projektu Nissa go s tím, že půjde zejména o postupné rozšiřování integrovaného internetového informačního a plánovacího systému se zaměřením na nabídky regionální dopravy a další druhy šetrné dopravy (cyklo, pěší).

Výsledkem projektu bude interaktivní a inteligentní mapový internetový portál, který má za cíl podpořit návštěvníky ve využití šetrné dopravy při přípravě cest v regionu ERN. Tak budou z dlouhodobého hlediska dosaženy nové skupiny cestujících.  Projet je plánován na období 1. 1. 2010 až 30. 11. 2012, celkové náklady dosáhnou výše 711.496,00 €, z toho prostředky EU 604.771,60 €.

Celé slavnostní odpoledne zahájil Jörg Mühlberg, vedoucí oddělení Infrastruktura a výstavba měst Saské rozvojové banky. Zdravice poté pronesli zástupci saské strany, zemský rada okresu Mittelsachsen a primátor města Freiberg, dále Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Následoval blok vystoupení  zástupců České republiky, kteří ve svých projevech shrnuli historii česko-saské spolupráce, vyzdvihli současné úkoly a nastínili budoucí možnosti.

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová ve svém proslovu Krajina se stopami historie mimo jiné řekla: „V současné době s potěšením vnímám, že zájem o dotace z programu Cíl 3 velmi vzrostl. Jen k dnešnímu dni bylo schváleno 37 projektů pro partnery se sídlem v Ústeckém kraji v celkové hodnotě přes 37 mil. EUR. Já osobně však spatřují význam těchto přeshraničních projektů v oblasti, kterou nelze koupit ani zaplatit z evropských fondů či ze státního rozpočtu. A tou je oblast lidských vztahů, vzájemná, velmi často osobní přátelství, která přecházejí z jedné generace na druhou a rozšiřují se. Je to tak zvaný sociální kapitál, kterého si musíme cenit nejvíce.“

Dále promluvili zástupce hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil a hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

„Spolupráce s těmito dvěma  sousedními kraji je nyní dalším potenciálem celého programu přeshraniční spolupráce,“ upozornil Stanislav Eichler.

Připomněl také, že současné programovací období ještě nebylo ukončeno. Avšak již nyní lze ze schválených projektů zmínit například projekt Muzea západní Lužice v Kamenz a Muzea v České Lípě – Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v dialogu generací, jehož cílem je poznat život germánských kmenů v Horní Lužici a v severních Čechách nebo projekt Cesta k sousedům Města Nový Bor a Gemeinde Oybin, kde výsledkem bude propojení partnerských měst turistickou trasou, která poskytne dostatek informačních a odpočinkových míst a poskytne turistické zázemí.

 

Po přestávce, během níž mohli účastníci ochutnat místní freiberské speciality, následoval blok přednášek o konkrétních už realizovaných projektech a hlavně předání smluv o poskytnutí dotace pro nové projekty.

Z Ústeckého kraje to jsou např. „Společný marketing zámků a hradů v Krušnohoří“, jehož leadpartnerem je Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, „Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří“, který vede Město Boží Dar a „Dějiny spojují“, na němž spolupracuje Collegium Bohemicum Ústí nad Labem.

Zasedání Monitorovacího výboru probíhalo již od pondělka a za dva dny byla schválena celá řada dalších projektů. Za zmínku stojí zejména projekt řešící kvalitu pitné vody v přehradě Fláje v celkové hodnotě 1,2 mil. eur.

 „Schválením programu „Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007 – 2013“ bylo dosaženo dalšího milníku spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Široké spektrum aktivit podporovaných tímto programem umožňuje realizaci přeshraničních projektů v nejrůznějších oblastech života společných příhraničních regionů. Toto spektrum dosahuje od infrastruktury přes hospodářskou spolupráci ke kultuře, životnímu prostředí a bezpečnosti,“ řekl Vít Příkaský s tím, že cílem dotace je podpora vyváženého hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje v dotační oblasti a posílení sounáležitosti regionu.

Zasedání Monitorovacího výboru se koná 5x do roka v dotačním území Programu Cíle 3 ČR-Sasko střídavě na české a německé straně hranice.