Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman přijel na zasedání zastupitelstva v Čisté u Horek

12. 02. 2003
[id:428|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

V úterý 11. února navštívil hejtman Libereckého kraje, RNDr. Pavel Pavlík, zasedání zastupitelstva v obci Čistá u Horek. Přivítal ho tu starosta František Vancl spolu s místostarostou Ladislavem Jiřičkou a zastupiteli. Jednání se účastnila i senátorka Soňa Paukrtová.

Po prodiskutování několika bodů programu zastupitelstva byl jako poslední projednáván právě bod o příslušnosti obce pod Královéhradecký nebo Liberecký kraj. Nejdříve byl pan hejtman seznámen s výsledky ankety, kdy z celkového počtu 449 obyvatel jich lístky odevzdalo 416 s procentuálním zastoupením 52% pro Liberecký kraj a 48% pro Královéhradecký kraj. Následně se rozpoutala diskuze o výhodách a nevýhodách obou krajů. Pro přiřazení ke Královéhradeckému kraji rozhodovala lepší dostupnost Nové Paky, možnost vzniku mikroregionu Novopacko či vžitost nakupování v tomto městě. Naopak pro Jilemnici byly rozhodující argumenty zdejšího zdravotnického zařízení a vazby obyvatel na tuto oblast, proti opět mluvil stav komunikace směrem na Jilemnici a nedostupnost z hlediska hromadné dopravy.

V debatě byly diskutovány i všeobecné problémy související s reformou státní správy, například otázka pozemkových fondů a jejich přemístění či katastrálních úřadů. Padly i otázky kolem školství a těžké dostupnosti Liberce z pohledu například krajských soutěží či různých školení, byl vznesen požadavek, zda by se tyto činnosti nemohly přesunout alespoň do okresního města, tedy Semil. Na program jednání se opět dostala i otázka místní silnice první třídy, její nebezpečnosti pro místní obyvatele a otázka vybudování chodníku současně s požadavkem na zvýšení dohledu na této komunikaci policií ČR. Dále byly vzneseny požadavky na zlepšení sítě pro krizové telefony a pořádání školení dobrovolných hasičů.

V následném hlasování se čtyři zastupitelé vyslovili pro kraj Liberecký, tři pro kraj Královéhradecký. Čistá u Horek tak nadále zůstane součástí Libereckého kraje.

RNDr. Pavlík po rozloučení se zastupiteli a hosty odjel krátce po osmé hodině večer.