Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman RNDr. Pavel Pavlík se dnes spolu s radním Ing. Jaroslavem Zámečníkem sešel s ministrem kultury Pavlem Dostálem

02. 10. 2001
[id:73|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Dnes dopoledne se v Praze sešel hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík s ministrem kultury Pavlem Dostálem. Předmětem tohoto pracovního jednání, kterého se zúčastnil i radní Libereckého kraje Ing. Jaroslav Zámečník CSc., byla současná situace ohledně Státní vědecké knihovny v Liberci - Krajské knihovny Liberec, kdy na základě výsledků kontroly Finančního úřadu Liberec bylo zjištěno pochybení v nakládání se státní dotací při výstavbě knihovny. Knihovně, jejímž zřizovatelem je nyní kraj, tak hrozí navrácení státní dotace spolu s penále, a to ve výši cca 690 miliónů korun. "Naším cílem je po zjištění výsledků kontroly Finančního úřadu Liberec zjednat nápravu. Mohu říci, že mezi krajem a ministerstvem kultury nepanuje žádný rozpor v názoru na řešení celé situace. Ze strany ministerstva kultury nám byla přislíbena pomoc a podpora při společném jednání s ministerstvem financí o možnosti prominutí vrácení částky cca 690 miliónů korun ze strany investora (knihovny)," popsal průběh dnešního jednání RNDr. Pavel Pavlík. Zároveň hejtman Libereckého kraje potvrdil, že zastupitelstvo kraje nemělo při svém čtvrtečním jednání k dispozici úplné informace. "Dnes již bývalá ředitelka knihovny Mgr. Věra Vohlídalová nám zamlčela existenci platebních výměrů na odvod peněz do státního rozpočtu. V případě investičních dotací byla třicetidenní lhůta splatnosti a v případě navrácení penále (285 mil. Kč) lhůta patnácti dnů s datem vyhotovení platebních výměrů 20. září (lhůta běží ode dne doručení)," vysvětluje hejtman. V době, kdy Mgr. Věra Vohlídalová ještě zastávala funkci ředitelky knihovny, požádala Finanční úřad o odložení těchto plateb do konce letošního roku. "Včera jsem oslovil jsem ředitele Finančního úřadu Liberec, který mi předběžně přislíbil pomoc při odložení plateb," říká RNDr. Pavel Pavlík.

V současné době kraj podniká všechny kroky, které budou směřovat k prominutí vrácení výše zmiňované částky. "Připravujeme právní rozbor, na jehož základě bychom mohli podat odvolání. Musíme se pokusit co nejvíce zmírnit negativní dopad celé záležitosti na kraj," vysvětluje hejtman a zároveň dodává, že kraj nehodlá zasahovat v případě vyvození trestně právní odpovědnosti osob : "Tyto kroky jsou čistě věcí ministerstva kultury."


Barbara Stará-Pradeová

tisková mluvčí