Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman se dnes setkal se starosty měst a obcí Libereckého kraje

31. 07. 2001
[id:36|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Pracovního setkání, které svolal hejtman RNDr. Pavel Pavlík na krajský úřad kvůli otázce postupu II. etapy reformy veřejné správy, se dnes odpoledne zúčastnilo sedmnáct starostů měst a obcí a také primátor Liberce Ing. Jiří Kittner. Jednání byl přítomen i krajský koordinátor ministerstva vnitra Mgr. Zdeněk Krčmařík a vedoucí správního odboru krajského úřadu JUDr. Jiří Němec. Hejtman Libereckého kraje na začátku jednání seznámil přítomné s vládním návrhem postupu II. etapy reformy veřejné správy. Uvedl, že rada kraje odmítla zaujmout stanovisko, o které byla požádána ministerstvem vnitra k jmennému seznamu devíti obcí pověřených III. stupněm v Libereckém kraji (Liberec, Frýdlant, Jablonec n.N., Tanvald, Česká Lípa, Nový Bor, Semily, Turnov a Jilemnice). Základním kritériem pro výběr těchto obcí bylo dosažení velikosti správního obvodu 15 tisíc obyvatel. "Bez toho, abychom znali územní působnost, se odmítáme vyjádřit," upřesnil RNDr. Pavel Pavlík. Jak podotkl krajský koordinátor ministerstva vnitra Mgr. Zdeněk Krčmařík, zatím není územní působnost navržených obcí schválena. Existuje pouze její návrh. Hejtman na setkání znovu zopakoval svůj návrh tzv. tabulkové metody, kdy by se v první části při zániku okresních úřadů k 31.12.2002 vyměnily pouze cedule "Okresní úřad" na "Městský úřad pověřený III. stupněm" a až v další etapě, kdy bude definitivně jasný převod kompetencí a především s tím související objem finančních prostředků, by se mohlo pokračovat v přerozdělování pravomocí. "Obce musí jasně vědět podmínky, teprve potom se musí rozhodnout, zda vůbec chtějí a především zda na to mají, aby se zhostily úlohy úřadu pověřeného III. stupněm a také se mezi sebou musí dohodnout, kdo které kompetence přebere," vysvětluje hejtman. S jeho názorem souhlasila naprostá většina přítomných. Mezi nimi například liberecký primátor Ing. Jiří Kittner, českolipský starosta Petr Skokan, jablonecký starosta RNDr. Jiří Čeřovský, tanvaldský starosta Petr Polák a další.
Hejtman Pavlík dále starosty seznámil s problémy, které má kraj při převodu zřizovatelských funkcí organizací ze státu do své pravomoci : "Do poslední chvíle například nevíme, jaká je výše investic a jak dalece budeme okleštěni v nakládání s majetkem, který pod nás přechází."
Starosty dále zajímalo řešení údržby a především oprav komunikací II. a III. třídy, které přecházejí pod kraj k 1.10.2001. Diskuse se nevyhnula ani ožehavým tématům, jako jsou provozně náročné Domy s pečovatelskou službou, Domovy důchodců a další sociální zařízení.
Na závěr pracovního setkání hejtman Pavlík všechny přítomné seznámil s jednáním, které vedl s ministrem spravedlnosti Pavlem Burešem u příležitosti jednání o otevření Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem ohledně vzniku Krajského soudu v Liberci a vyjádřil naději, že v první části tohoto procesu bude mít alespoň pobočka Krajského soudu v Liberci nejrozšířenější kompetence ze všech poboček v republice.

Barbara Stará-Pradeová
tisková mluvčí