Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman se podrobně seznámil s rozsahem opatření v Novém Boru

25. 08. 2015

V souvislosti se znečištěním vody a zdravotními obtížemi obyvatel Nového Boru a Okrouhlé dnes hejtman Libereckého kraje Martin Půta jednal s novoborským starostou Jaromírem Dvořákem. Důvodem jeho návštěvy bylo podrobné seznámení se s aktuální situací a nabídka případné pomoci ze strany kraje.

Podle starosty města se první problémy začaly objevovat v pátek odpoledne. Po potvrzení nákazy se starosta okamžitě spojil s Krajskou hygienickou stanicí LK, složkami integrovaného záchranného systému, vodárenskou společností a telefonicky informoval hejtmana.

Město reagovalo okamžitě, přijalo hned několik opatření a doporučilo obyvatelům preventivně používat převařenou a balenou vodu. Po lokalizaci postižených míst všemi možnými prostředky informovalo občany o mimořádné situaci, do schránek rozneslo informační letáky a ve spolupráci s dodavatelem vody pomocí 14 cisteren zajistilo rozvoz vody.

Na dnešní pracovní schůzce byla přítomna také zástupkyně Krajské hygienické stanice v České Lípě Pavla Procházková, která konstatovala, že nositelem potvrzené infekce noroviry je s velkou pravděpodobností voda.

„Nyní je důležité vzniklou situaci napravit, najít zdroj znečištění a vyšetřit, kdo nese odpovědnost za zdravotní potíže našich občanů. V této souvislosti jsme již podali trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Objasnit zdroj, způsob přenosu onemocnění a stanovení protiepidemických opatření k zabránění dalšího šíření by mohl pomoci dotazník Krajské hygienické stanice LK, který je distribuován do poštovních schránek a je také k dispozici na městském úřadě i webových stránkách města.

„Pro obyvatele je to nepříjemná a mimořádná situace. Od propuknutí infekce ji město aktivně řeší a ve spolupráci s hygienickou stanicí a vodárenskou společností přijalo maximální opatření, se kterými jsem se dnes přímo v Novém Boru seznámil. V současné době je iniciované jednání hejtmanů s hlavním hygienikem. Jedním z témat, o kterém jsem hovořil i se starostou Jaromírem Dvořákem, může být úprava pravidel tak, aby bylo přesně určeno, kdy a při jakém počtu by měli lékaři neprodleně informovat obce a kraj o podezření nákazy,“ řekl po schůzce hejtman LK Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624