Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman se účastní komise COTER a EDUC při Výboru regionů EU

26. 09. 2012

Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler (ČSSD) se v těchto dnech účastní zasedání komisí COTER a EDUC.

14. zasedání komise PRO POLITIKU ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI (COTER), se koná dnes v budově Výboru regionů EU v Bruselu. Během jednání dojde k jmenování nového předsedy a místopředsedů komise COTER. Projednáváno bude také stanovisko k tématu kodexu chování pro partnerství ve společném strategickém rámci EU zpravodaje pana Stanisława Szwabského z Polska. Další na programu je stanovisko k tématu Místní rozvoj se zapojením místních komunit jako stanovisko Výboru regionů z vlastní iniciativy zpravodaje pana Grahame Garvieho. Dále bude projednáváno stanovisko k tématu Společný strategický rámec zpravodaje Marka Wozniaka. Posledním stanoviskem bude téma nejvzdálenějších regionů Evropské unie ve světle strategie Evropa 2020 a udržitelného růstu podporující začlenění zpravodaje pana Malcolma Mifsuda.

Ve čtvrtek 27. září se pak bude konat 15. zasedání komise EDUC, KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ, KULTURU A VÝZKUM, kde bude jmenován nový předseda a místopředsedové této komise. Jediným stanoviskem budou Inovace pro udržitelný růst v rámci biohospodářství v Evropě zpravodaje Rogiera van der Sande z Holandska. Vystoupí i zástupce Evropské komise. Nakonec bude prezentován projekt Youth Entrepreneurship Strategies polského regionu Opole.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624