Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman se zasadí o vznik krajského soudu v Liberci

13. 02. 2009
[id:7522|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler včera navštívil libereckou pobočku Krajského soudu Ústí nad Labem. Setkal se zde s  místopředsedkyní Krajského soudu pro pobočku Liberec Hanou Burešovou. Hejtman se seznámil se strukturou a chodem soudu, s Hanou Burešovou v pracovní diskuzi projednal současnou situaci a postavení liberecké pobočky Krajského soudu.

Hana Burešová informovala hejtmana, že  Krajský soud – pobočka Liberec již v současné době vyřizuje všechny soudní agendy, tedy od 1. ledna letošního roku i insolvenční řízení. Oba se pak shodli na tom, že prakticky nic by již nebránilo tomu, aby se liberecká pobočka Krajského soudu stala plnohodnotným krajským soudem. Hejtman  přislíbil, že bude dále jednat s ministry, poslanci a senátory, aby podpořili zákonodárnou iniciativu Libereckého kraje – novelu zákona o soudech, ze září roku 2007, která však nebyla dosud  na půdě Parlamentu ČR projednávána.
Tyto snahy o plnohodnotné kraje souvisí se záměry šesti krajů České republiky, vedle Libereckého to jsou kraje Vysočina, Zlínský, Pardubický, Olomoucký a Karlovarský, kterým stejně jako Libereckému kraji chybí kromě krajských soudů také například krajské ředitelství policie či krajské státní zastupitelství.

Skutečnost je o to nepřehlednější, že agendu okresu Semily, který územně spadá pod Liberecký kraj, pobočka vyřizovat nemůže, jelikož obvod Okresního soudu v Semilech náleží do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové.

Samostatný krajský soud by nevyžadoval žádné finanční investice navíc. Pobočka disponuje takovými prostorami a vybavením, jež by okamžitě umožnily zahájit provoz samostatného krajského soudu. Co se týče personálního zajištění, došlo by jen k přerozdělení míst z původního kraje na nový. S nadsázkou lze říci, že nový krajský soud by znamenal pouhou změnu tabulí označujících jeho sídlo.

Při loňské návštěvě ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila bylo konstatováno, že, liberecká pobočka sice fakticky splňuje téměř všechny podmínky pro vznik samostatného krajského soudu,  ministerstvo však chce postupovat systémově.

„Počítáme s tím, že do roku 2012 by měly mít všechny kraje svoje krajské soudy. Nechceme to však dělat nahodile, chaoticky, ale systémově. Proto nejdříve připravíme podmínky pro vznik všech soudů a pak je najednou spustíme. Vznik komplexní justiční soustavy chceme také provázat se vznikem krajských ředitelství policie a zastupitelstva,“ řekl tehdy ministr.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302