Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman se zúčastní zasedání komise pro životní prostředí v Bruselu

16. 04. 2012

Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler (ČSSD) se zítra zúčastní schůze komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku ENVE při Výboru regionů v Bruselu.

„Schůze bude schvalovat stanoviska komise, jako je například stanovisko k energetické infrastruktuře návrh nařízení o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES zpravodaje pana Heinz Lehmanna,“ přiblížil hejtman.

Dále bude schůze schvalovat: 

  • Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) zpravodajky paní Kay Twitchen.
  • Stanovisko k mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu zpravodaje pana Neila Swannicka. K tématu vystoupí paní Nathalie Creste z Generálního ředitelství pro oblast klimatu Evropské komise a pan Miguel Morcill z kanceláře Paktu starostů a primátorů.
  • Stanovisko k energetické účinnosti ve městech a venkovských oblastech k žádosti dánského předsednictví ze dne 12. ledna 2012 o vypracování stanoviska k tématu Energetická účinnost ve městech a regionech včetně zaměření na rozdíly mezi venkovskými oblastmi a městy zpravodaje pan Briana Meaneyho.
  • Stanovisko k Energetickému plánu do roku 2050 spojené s prezentací p paní Helen Donoghue z Generálního ředitelství pro energetiku.
  • Stanovisko ke specifickým regionálním přístupům ke změně klimatu rozhodnutí předsednictva ze dne 14. února 2012 o vypracování stanoviska z vlastní iniciativy k tématu Specifické regionální přístupy ke změně klimatu v EU na základě příkladu horských regionů zpravodaje pan Luciana Caveriho K tématu vystoupí pan Clause Kondrup z Generálního ředitelství pro oblast klimatu Evropské komise a pan Nicolas Evrard z Evropského sdružení volených zástupců horských regionů.

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624