Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hejtman zahájil seminář k problematice čerpání prostředků EU

Hejtman zahájil seminář k problematice čerpání prostředků EU

[5741|87815192212a494b1aa4cc852ced067a|5|public/tiskove/p1010047_4586fd0777.jpg]

15. 12. 2004
[id:2425|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V úterý 14. prosince zahájil nově zvolený hejtman Libereckého kraje Petr Skokan jako jednu ze svých prvních akcí seminář k aktuální problematice čerpání prostředků Evropské unie. Akce se konala v prostorách sídla kraje a její hlavní náplní bylo seznámení přítomných s nejnovějšími informacemi z oblasti Společného regionálního programu (SROP).

„Já osobně chápu možnost čerpání prostředků z Evropské unie v tuto chvíli jako unikátní a možná již v budoucnu nikdy neopakovatelnou. Z tohoto důvodu je prioritní principům implementace porozumět a plně jich využít,“ dodal k tématu semináře hejtman, který nad ním zároveň převzal i záštitu.

Zhruba pět desítek zástupců obcí, neziskových organizací a podnikatelů se dozvědělo jak základní informace o SROPu, tak příklady a zkušenosti z vyhlášení první výzvy, která proběhla na přelomu léta a podzimu letošního roku. Jednotliví potencionální žadatelé byli informováni o nejčastějších chybách při zpracování projektů či upozorněni na možnost čerpání prostředků v rámci grantových schémat. Podle pracovníků krajského úřadu bude další kolo výzvy SROP vyhlášeno v únoru roku 2005.

„Přál bych si, aby jsme v našem kraji měli co nejvíce úspěšných žadatelů, protože jejich  úspěch se zcela jistě pozitivně promítne i do prosperity Libereckého kraje jako celku,“ uzavřel Skokan.


Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320