Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman zavítal mezi sportovce

23. 06. 2016

Na valnou hromadu největší tělovýchovné organizace v kraji - Krajské organizace ČUS Libereckého kraje, která se konala ve sgtředu 22. června zavítal, na pozvání jejího předsedy Vladimíra Boháče, hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

V rámci svého vystoupení informoval hejtman delegáty zastupující 428 sdružených tělovýchovných jednot a sportovních klubů s více jak 56 tisíci členů o pozitivním vývoji financí na Libereckém kraji a z toho titulu plynoucí významné podpoře sportu, která jen v letošním roce dosáhla objemu více jak 60 mil. Kč.

Rovněž hejtman poděkoval všem funkcionářům za jejich dobrovolnou činnost a těm nejlepším sportovcům pak za vzornou reprezentaci Libereckého kraje.

V závěru svého vystoupení hejtman slíbil sportovcům "zachování přízně" i pro příští období, za což se mu od delegátů dostalo velkého potlesku.

Po odchodu hejtmana valná hromada na závěr svého zasedání přijala usnesení, ve kterém doporučila svým členům podporu společné kandidátky Starostů pro Liberecký kraj a sportovců zastřešených Unií pro sport a zdraví do letošních krajských voleb.  

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215