Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtmani navrhují vytvořit Státní fond vodohospodářské struktury

30. 05. 2008
[id:6514|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dosavadní zkušenosti krajů s fungováním regionálních operačních programů a také další postup při řešení problematiky výstavby vodohospodářské infrastruktury ve vztahu k závazkům k Evropské unii byly hlavními tématy dnešního jednání Rady Asociace krajů, které se uskutečnilo v Luhačovicích ve Zlínském kraji. Hostem jednání byla také zástupkyně generálního ředitele pro regionální politiku Evropské komise Katarína Mathernová.

„V debatě o regionální politice jsme již hovořili o letech, která budou následovat po skončení současného plánovacího období, tedy po roce 2013. Požadujeme, aby kraje byly daleko více zapojeny do přípravy kohezní politiky, protože v nich je celá řada aktivních lidí, kteří jsou schopni tvořit projekty s přidanou hodnotou. O tom svědčí také to, že v České republice zaznamenáváme v krajích pěti až sedminásobný převis podaných žádostí nad reálnou možností evropské finanční podpory,“ řekl zlínský hejtman Libor Lukáš, který vyjednávání o nastavení programů za asociaci vedl.

Debata s Katarínou Mathernovou také potvrdila správnost přístupu hejtmanů k výstavbě vodohospodářské infrastruktury v sídlech nad 2 tisíce ekvivalentních obyvatel a závazkům v této oblasti směrem k unii. Protože finance alokované z příslušného operačního programu v žádném případě nepokryjí investiční požadavky na splnění zmíněných závazků, hejtmani opětovně vyzvali ministra životního prostředí k řešení této věci.

Proto jsme se v dnešním zasedání Asociace krajů  usnesli, že požádáme ministra životního prostředí, potažmo vládu, aby založila fond obnovy vodohospodářské infrastruktury a do tohoto fondu dala státní prostředky, které umožní dofinancovat vodárenské projekty, a to všechno chceme z toho důvodu, aby nedošlo z důvodu realizace těchto projektů k enormnímu zatížení obyvatelstva a cena vody, vodného a stočného, aby nestoupla nad sociálně únosnou mez,“ uvedl liberecký hejtman Petr Skokan.

S tím, že slíbené evropské subvence většinou na čistírny odpadních vod prý nestačí. Celkem je třeba asi devadesáti miliard korun. Evropská unie však dá jen třetinu této částky, zbytek by prý měl dokrýt právě navrhovaný  fond obnovy.

„Přitom se naše země zavázala k tomu, že voda z kanalizace všech obcí s více než dvěma tisíci obyvateli bude do roku 2010 vyčištěna podle evropských norem,“ připomněl liberecký hejtman.

Hejtman Libor Lukáš také krátce informoval o přípravě setkání ministrů práce a sociálních věcí, které se v rámci českého předsednictví unii bude v Luhačovicích konat na začátku příštího roku.

Součástí jednání rady byla i krátká prezentace zástupců Asociace nestátních neziskových organizací, kteří hejtmanům představili úlohu a postavení těchto organizací v rámci veřejného života v České republice.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302