Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtmani společně jednali naposledy v tomto volebním období

Hejtmani společně jednali naposledy v tomto volebním období

[27632|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/asociace_8925072fd9.jpg]

15. 09. 2008
[id:6955|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Poslední jednání Rady Asociace krajů České republiky hostil dnes Liberecký kraj. V souvislosti s 27. zasedáním Rady AKČR se sešli hejtmani českých a moravských krajů.

„Asociace krajů ČR se za osmiletou dobu své existence stala významnou a respektovanou organizací, skupinou lidí, která dokázala ohromný kus práce,“ krátce zhodnotil uplynulé období Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje.

„Jako klad vnímáme i to, že se po vzniku krajů začalo poprvé hovořit o regionálním školství a, zdravotnictví, silnicích II. a III. třídy. Kraje v podstatě začaly pracovat na zelené louce a je velkým úspěchem, že své úkoly zvládly bez dramatických propadů,“ dodal Petr Bendl, 1. místopředseda AKČR a hejtman Středočeského kraje.

Na programu jednání byl projekt Ministerstva dopravy na zřízení systému dopravních úřadů na úseku silniční dopravy a pozemních komunikací v České republice.

Jsme přesvědčeni, že tento směr není rozumný, neboť jeho výsledkem by v podstatě bylo vytvoření dalších úřadů, které by žily samostatně a na okraji. Jsme připraveni s panem ministrem Řebíčkem v této záležitosti jednat a nalézat cesty jiného řešení,“vysvětlil Tošenovský.

Noví hejtmani budou jednat s ČD a ministry financí a dopravy

S generálním ředitelem Českých drah a.s. Petrem Žaludou hejtmani projednali přípravu jízdního řádu ČD na rok 2009 a financování základní dopravní obslužnosti.

„Dohodli jsme se s panem ředitelem, že bychom se rádi dostali do systémového rámce. Nechceme jen každý rok řešit, že Českým dráhám chybí peníze a jak je jednorázově získat. Naším zájmem je domluvit se na systémovém transferu“ řekl Tošenovský.

„Kraje vytvořily v regionálních operačních programech prostor pro modernizaci vozového parku ČD a záleží na schopnosti ČD vytvořit slušné projekty, aby dokázaly evropských peněz využít,“ dodal Bendl.

AKČR zamýšlí na počátku nového volebního období společně s Českými dráhami iniciovat společné jednání s ministry dopravy a financí. Financováním železniční dopravy a dopravní obslužností v jednotlivých krajích se na svém posledním zasedání v tomto volebním období zabývala rada Asociace krajů České republiky.

Podle středočeského hejtmana Petra Bendla (ODS) ČD na jednání přišly s požadavkem pokrytí letošní ztráty způsobené inflací.

“Naše příjmy nejsou závislé na inflaci, ale jsou dané zákonem,” okomentovali shodně hejtmani omezené možnosti krajů dotovat železniční spoje.

Každý kraj bude počet železničních spojů s ČD projednávat samostatně podle situace a potřeb daného regionu,” prohlásil středočeský hejtman a navrhl, aby se finanční ztráta osobní dopravy na železnici uhradila z částky 1,5 miliardy korun, o kterou kraje přišly v roce 2003 kvůli likvidaci povodňových škod.

Hejtmani: na čističky bude chybět 30 mld.

Rada AKČR se na svých zasedáních také opakovaně zabývá vodohospodářskými projekty.

„Narazili jsme na naprosté nepochopení ze strany Ministerstva životního prostředí, které je přesvědčeno, že většina obcí dosáhne na evropské dotace na budování čističek odpadních vod. Myslíme si, že obcí, které z těchto prostředků nebudou moci čerpat, bude mnohem více. Rovněž finanční propad bude větší než deklarovaných 1,2 mld. Kč. Opětovně vyzýváme vládu ČR, aby se touto situací zabývala a vytvořila speciální fond pro vodohospodářské projekty, který by tento deficit pokryl tak, aby se neprojevil v růstu ceny vodného a stočného,“ uvedl Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje.

“Jinak řečeno, pokud  vláda nevytvoří finanční zdroj, ze kterého se peníze na dofinancování projektů budou čerpat, vše zaplatí nakonec spotřebitelé,” dodal.

Podle jeho odhadů bude pro obce a města scházet částka okolo 30 miliard korun, které by se mohly čerpat z peněz vyhrazených pro likvidaci ekologických zátěží.

Stejný názor vyslovil i středočeský hejtman, podle kterého se situace musí řešit urychleně.

“Kraje nemohou tento stav nijak ovlivnit. Vláda, která vyjednala podmínky s Evropskou unií, musí také vyřešit financování,” upozornil Petr Bendl.

AKČR se znovu zásadně vyjádřila i k problematice rozpočtového určení daní (dále jen RUD). „RUD tak, jak bylo přijato v roce 2000, v podstatě zakonzervovalo finanční toky a socialistické zvyklosti z doby před rokem 1990.  Současné nastavení RUD neodpovídá reálné situaci a je třeba ho radikálně změni,“ uvedl k tomu Evžen Tošenovský.

V této souvislosti Rada AKČR přijala společnou deklaraci, jejíž text naleznete v příloze této tiskové zprávy.

 

DEKLARACE ASOCIACE KRAJŮ K ROZPOČTOVÉMU URČENÍ DANÍ

 

Vznik územně samosprávných krajů byl vždy spojován s decentralizací veřejné správy v těch oblastech, kde působnost i odpovědnost převzaly kraje. Osmileté fungování krajů potvrdilo, že oddělování zodpovědnosti, kompetencí a adekvátního finančního zázemí v podobě vlastních příjmů neprospívá nejen krajům, ale v konečném důsledku státu i jeho občanům.

Požadavek přesunu finančních prostředků prostřednictvím RUD v oblastech samosprávné působnosti je legitimním a důležitým předpokladem naplnění poslání krajů v oblasti regionální politiky.

Součástí změny rozpočtového určení daňových výnosů územním samosprávným jednotkám s účinností od 1. 1. 2010 musí být dokončení přesunu finančních prostředků do rozpočtů krajů.

S odkazem na již mnohokrát absolvovaná jednání a na dřívější přísliby centrálních orgánů kraje očekávají:

 

  • přesun přímých nákladů včetně ONIV v krajském školství do RUD
  • začlenění dotací na poskytování sociálních služeb do RUD krajů vyplácených z resortu MPSV. MPSV při rozdělování těchto finančních prostředků beztak vychází z návrhů jednotlivých krajů
  • přesun finančních prostředků do RUD krajů v těch případech, kde se evidentně jedná o duplicitní působnost státu v oblasti regionální politiky
  • rozšíření portfolia sdílených daní i o výnos daní spotřebních.

 

Dokončení přesunu finančních prostředků do RUD kraje požadují výhradně z důvodů naplnění smyslu existence vyšších územních samosprávných celků.

 

Asociace krajů ČR v souvislosti s nadcházejícími krajskými volbami pořádá tiskovou konferenci, jejímž obsahem bude zhodnocení uplynulého volebního období. Tato konference se uskuteční 24. září 2008 v Praze.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302