Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hlasy z Evropské unie: partnerství s východními zeměmi je třeba udržovat

28. 02. 2023

Jako zástupce Evropského výboru regionů vystoupil místostarosta Rádla a zástupce Libereckého kraje při Evropské unii Pavel Branda tento týden s projevem před parlamentním shromážděním Euronest, které se konalo v moldavském Kišiněvě. Ve shromáždění Euronest v rámci takzvaného Východního partnerství zasedají společně poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů Ukrajiny, Moldavska, Gruzie, Arménie a Ázerbajdžánu.

„Vývoj na východní hranici Evropské unie dramaticky proměnil geopolitické a hospodářské podmínky, což vyžaduje transformaci Východního partnerství. Nicméně Východní partnerství by mělo zůstat i nadále hlavním institucionálním rámcem pro spolupráci unie s partnerskými zeměmi Východní Evropy,” uvedl v projevu Pavel Branda.

Branda popsal stávající rámec jako nepostradatelný obzvláště v této obtížné době, nicméně vyzval k jeho reorganizaci, tak aby byl schopen podporovat přístupové procesy Ukrajiny a Moldavska a rovněž evropské aspirace Gruzie, ale zárověn zůstalo relevantním pro všechny jeho účastníky.

Evropský výbor regionů a především CORLEAP neboli Konference místních a regionálních orgánů Východního partnerství, jehož je Branda členem, se plánuje ještě více angažovat v propojování obcí, měst a regionů Evropské unie a zemí Východního partnerství skrze vzájemná partnerství, výměnu zkušeností a people-to-people projekty.

V listopadu minulého roku se rámci Českého předsednictví na pozvání hejtmana Martina Půty a  Pavla Brandy v Liberci uskutečnilo výroční zasedání CORLEAP, které bylo doplněno o celodenní konferenci na téma odolná samospráva. Díky spolupráci Libereckého kraje se Svazem měst a obcí České republiky, Evropskou komisí a českým ministerstvem zahraničních věcí se podařilo přivézt do Liberce početné delegace starostů z Ukrajiny, Moldavska a Gruzie, kterým byla mimo jiné během studijních cest prezentována meziobecní spolupráce českých obcí (Smržovka a Mikroregion Tanvaldsko) či téma krizového řízení (Hrádek nad Nisou).

Rozvoj spolupráce bude předmětem dalšího zasedání předsednictva CORLEAP, které se uskuteční 16. března v Bruselu, i výročního zasedání CORLEAP plánovaného na 7. září v gruzínském Batumi.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324