Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hlavní ceny soutěže Zlatá popelnice putovaly do Cvikova a Jablonce nad Nisou

Hlavní ceny  soutěže Zlatá popelnice putovaly do Cvikova a Jablonce nad Nisou

[33167|c20cb6cd94bab2eb206c67b39910ec52|5|public/tiskove/podzimek_kolobezka_c68b0bcb3c.jpg]

03. 07. 2009
[id:8390|autor:Šírová Květa|email:kveta.sirova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 324|mobil:|aktualizace:]

To vše se událo na náměstí ve Cvikově, které je 2.nejlepší město a v Jablonci nad Nisou, které je nejlepší město v Libereckém kraji, to vše v třídění odpadů.

Ceny osobně předal Ing. J. Podzimek 30. 6. JUDr. J. Švehlovi, místostarostovi Cvikova a Mgr. P. Tulpovi, starostovi Jablonce nad Nisou. Všichni přítomní byli svědky i rovnocenného souboje na koloběžkách představitele kraje a města, na spletité dráze mezi barevnými kontejnery, kde cílem je vždy vytříděný odpad. Výborné výsledky třídění odpadů jsou také zásluhou samosprávy měst, protože na pracovnících městského úřadu závisí, aby všichni měli možnost pohodlně třídit. Hlavní odměna - herní prvky – ale již slouží všem obyvatelům měst, jako odměna zato, že třídí odpad.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324