Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hledání řešení pro střední vzdělávání v Tanvaldu se posunuje k dohodě kraje s městem

13. 02. 2015

Další jednání resortu školství Libereckého kraje s představiteli města Tanvald ohledně řešení středního vzdělávání v Tanvaldu se uskutečnilo ve středu 11. února. Podle slov krajské radní pro školství Aleny Losové se obě strany blíží ke spojené, vzájemně výhodné dohodě.

„Představili jsme zástupcům města návrh, který vede ke vzniku jedné stabilní střední školy v Tanvaldu. Chceme do budoucna ukončit diskuse a záměry, které jednou říkají zachovat stávající stav a podruhé chtějí gymnázium v Tanvaldu zrušit,“ sděluje k účelu jednání Alena Losová, radní pro školství Libereckého kraje.

Stávající střední školy – Gymnázium Tanvald a Obchodní akademie, která funguje spolu s Masarykovou základní školou Tanvald – jsou obě v obtížné situaci. Gymnázium Tanvald se potýká se snížením zájmu o studium, v předchozích třech letech se mu dvakrát nepodařilo otevřít první ročník čtyřletého gymnázia. Obchodní akademie rovněž naplňuje svou kapacitu v posledních letech obtížně, v letošním školním roce nastoupilo do prvního ročníku 15 žáků. Vývoj počtu žáků nenabízí o mnoho lepší prognózu do dalších let. Snahou kraje je současně řešit i zřizovatelské kompetence a dosáhnout tak stavu, kdy střední školy zřizuje kraj a nese odpovědnost za celou jejich síť.

Navržené řešení spočívá v tom, že kraj postupně převezme od města Tanvald obor Obchodní akademie, začlení jej do stávajícího Gymnázia Tanvald a dojde k útlumu oboru čtyřletého gymnázia. Stávajících žáků se změna nijak nedotkne, jelikož je preferována varianta postupného přechodu od prvních ročníků.

„Současně ani Tanvaldsko nepřijde o možnost gymnaziálního vzdělávání pro žáky z 9. ročníků, protože ti by mohli být přijati do kvinty osmiletého gymnázia. Tento způsob není praktikován pouze v Tanvaldu, ale uplatňuje se i u gymnázií v Mimoni či Frýdlantu,“ doplňuje výhody tohoto řešení Alena Losová.

Ve výsledku by tedy kraj zřizoval Gymnázium a Obchodní akademii s cílovým stavem 12 tříd, což je životaschopný model z hlediska personálního i provozního zabezpečení. Namísto dvou škol by vznikla jedna s oborovou variabilitou, která by byla lépe schopna zvládnout případné výkyvy v zájmu žáků o vzdělávání.

K detailům tohoto řešení povede kraj a město další jednání, přičemž k dohodě na tomto řešení by mělo dojít do června tohoto roku, aby bylo možné připravit potřebné podklady pro podání žádostí o uvedené změny na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588