Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hotelová škola v Turnově bude i nadále fungovat ve dvou budovách

21. 07. 2015

Rada Libereckého kraje na svém mimořádné schůzi, v pondělí 20. července, projednávala návrh města Turnov na směnu objektu ve Zborovské ulici v majetku města za objekt v majetku kraje v ulici Alešova. Obě budovy v současnosti využívá Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov. Krajští radní návrh města Turnov vzali na vědomí, s tím, že na dalších jednáních se bude jednat o nesouhlasu kraje s navrhovaným řešením. Od nového školního roku bude škola i nadále působit v obou budovách.

Do objektu v Alešově ulici v minulých letech kraj investoval nemalé finance a počítáme s ním jako s jedním z Center odborného vzdělávání, kterých má v kraji vzniknout sedm. Naše vlastní školní budova je blízko průmyslové zóny, má dobrou dopravní obslužnost a je tedy pro nás strategicky významnější, než budova nabízená na výměnu. Navíc v tomto objektu ušetříme za náklady 2 miliony korun ročně, oproti objektu ve Zborovské,“ uvedla Alena Losová, radní pro školství Libereckého kraje.

Diskuze na toto téma budou pokračovat a se stanoviskem kraj seznámí ředitelku školy a zastupitele Turnova. Definitivně má být otázka vyřešena do konce srpna letošního roku.

S návrhem na směnu objektů přišlo město Turnov. V částech Turnov 1 a Turnov 2 pociťujeme nepoměr v občanské vybavenosti. V objektu v Alešově ulici, v Turnově 2, bychom mohli zřídit například pobočku domu dětí Žlutá ponorka, ZUŠ, chybí nám v této lokalitě i zázemí pro knihovnu nebo klub seniorů. Navíc tady chceme vyřešit chybějící 2. stupeň základní školy, v současnosti tu máme pouze 1. – 4. třídu. Jedná se nejenom o děti z Turnova, ale i z přilehlých obcí Přepeře, Příšovice, Pěnčín a další. Proto jsme navrhli směnu objektů bez doplatku,“ vysvětlil Tomáš Hocke, starosta Turnova.

Liberecký kraj má v úmyslu do budoucna do Alešovy ulice přesunout kompletní výuku Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, což se v posledních dvou letech již postupně děje. Důvody jsou ekonomické i organizační. Přecházení mezi dvěma dost vzdálenými budovami, mezi vyučovacími hodinami je například pro pedagogy velmi nepraktické. „Žáci se nemusí obávat začátku školního roku. Vyučování i organizace bude taková, jak byli zvyklí dosud. V Alešově ulici pokračuje výuka teoretická, ve Zborovské ostatní činnosti,“ zdůraznila ředitelka školy Milena Lednejová.

Škola vnikla splynutím Integrované střední školy Turnov a Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov v roce 2008. Tato změna nijak nabídku oborů nepoznamenala, o nabízené obory ve škole je stále stejný zájem, jako byl například před deseti lety, počty žáků poklesly v návaznosti na negativní demografický vývoj. V současnosti navštěvuje Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu v Turnově necelých 600 žáků a otevřeno je 10 oborů. V původních oborech Obchodní akademie a Hotelové školy je počet žáků shodný. K poklesu došlo však v obdobných oborech původní Integrované střední školy – jak v oborech ekonomických, tak v oborech službových a gastronomických, zejména v oboru Kuchař – číšník. Na druhé straně škola má více žáků v oborech strojírenských, z rozhodnutí kraje byl v Turnově otevřen před čtyřmi lety dokonce maturitní obor Strojírenství, což odpovídá poptávce po takto zaměřených odbornících.

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215