Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

I resortu kultury přibudou během letošního roku na konto organizace

26. 04. 2001
[id:8|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Na kraj přejdou spolu s majetkem letos v oblasti kultury tři příspěvkové organizace - Státní vědecká knihovna, Oblastní galerie a Severočeské muzeum (všechny se sídlem v Liberci). Vzhledem k časovému skluzu byl převod Státní vědecké knihovny přesunut z dubna na červenec, ve třetí etapě k 1.10.2001 budou převedeny Oblastní galerie a Severočeské muzeum. U všech zmiňovaných zařízení je v současné době zřizovatelem ministerstvo kultury. V oblasti památkové péče je samostatná činnost kraje omezena na případné fakultativní zřízení ústavů archeologické památkové péče a na koncepční, programovou a kulturněvýchovnou činnost.

"Jak vyplývá ze zákona, přejde zřizovatelská funkce ke všem současným okresním muzeím i okresním knihovnám na kraje. V příštím roce by tedy mohl kraj převzít do svých pravomocí i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Okresní muzeum Českého ráje v Turnově či Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě," vysvětluje litery zákona Ing. Jaroslav Zámečník CSc., radní Libereckého kraje pověřený vedením resortu kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu. "Tento resort by měl předkládat vlastní projekty do programu Phare - Small joint projects, což je nově koncipovaný program dříve známý jako Fond malých projektů. Jeho inovované pojetí by mělo dovolit čerpat daleko větší objem financí, a to i na investiční akce. Příspěvkové organizace jako například muzea budou mít zase možnost zapojit se do speciálních programů EU, např. do programu Raphael, který je určen oboru muzejnictví," dodává radní Zámečník.