Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

IDOL půjde od 1. dubna do zkušebního provozu

IDOL půjde od 1. dubna do zkušebního provozu

[30634|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/070705_vt02_a_vt19_vb_adorf_6ffa6159d8.jpg]

12. 03. 2009
[id:7663|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 27. 5. 2008 projednalo a schválilo dokument Projekt realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, v první části se jedná o zavedení jednotného integrovaného tarifu, který byl schválen nařízením RK (IDOL).

Integrovaný tarif pro potřeby zajištění odbavování cestujících v rámci příměstské a městských doprav byl navržen jako tarif zónově relační. Způsob odbavování bude prováděn prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (OPUS).

Hlavním významem tarifu je možnost cestování napříč krajem na jednu jízdenku, možnost využití týdenních nebo měsíčních jízdenek, které budou platné ve všech druzích dopravy (autobusová příměstská, železniční, MHD). Pro LK to také znamená zdražení jízdného zejména v rámci jednotlivého jízdného.

Odbavování cestujících prostřednictvím IDOLU mělo být zahájeno 1. 1. 2009. Ovšem v souvislosti s konáním MS 09 byl termín posunut na 1. 4. 2009. Na základě jednání RK bylo rozhodnuto o změně termínu zahájení platnosti nového tarifního systému. Hlavním důvodem je nedostatečná časová rezerva na zajištění zkušebního provozu zúčtování jednotlivých přestupních jízdenek a předplatného mezi jednotlivé dopravní společnosti. Dále se jako bezpodmínečně nutné ukazuje důkladné informování cestující veřejnosti s touto změnou

V průběhu implementace se objevuje řada problémů, které jsou spojeny s celkovou komplexností IDOL systému a počtem zapojených dodavatelských subjektů v míře doposud v ČR nerealizované. Celou řadu z nich nebylo možno odhalit dříve než při vzájemném testování mezi subjekty, které je však možné provádět až v závěrečné fázi implementace. 

RK doporučila: V čase od 1. 4. 2009 do 1. 7. 2009 zajistit realizaci zkušebního provozu celého systému;

Obnovení marketingové kampaně pro uživatele;

Proškolování personálu, který bude se systémem pracovat;

Současně odstraňovat případné vady tak, aby k „ostrému“ spuštění byl systém co nejvíce precizován.

LK nepředpokládá v současnosti zvýšené náklady spojené se změnou harmonogramu, které by byly hrazeny dodavatelským společnostem.

„Stávající tarif pro příměstskou dopravu zůstane pro cestující zachován do doby zahájení provozu s integrovaným tarifem. Liberecký kraj uhradil pořízení nových odbavovacích strojků, které jsou používány v rámci příměstské dopravy v současnosti se stávajícím tarifem. Jedná se o strojky nové generace, které zrychlují samotné odbavování cestujících a umožňují lepší přenosy při předávání dat. cena cca 20 miliónů korun,“ uvedl náměstek hejtmana.

„Se změnou  tarifu se předpokládal nárůst tržeb ve veřejné dopravě,  ale toto bude kraj umět vyspecifikovat až po spuštění systému a porovnání jednotlivých měsíců- V současnosti dochází ve spojení s významným  zvýšením nezaměstnanosti ke snižování počtu přepravených osob v Libereckém kraji,“ doplnil.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302