Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace o rychlé pomoci lidem postiženým povodní v sociální oblasti

17. 08. 2010

Lidé postižení povodněmi mohou požádat o pomoc v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb. ten umožňuje poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy 46 890 Kč.

"Na základě individuální potřeby lze podle výše uvedeného zákona poskytnout také dávku mimořádné okamžité pomoci v případě, že nemáte vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a základní vybavení domácnosti. Tato mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta až do výše 31 260 Kč," vysvětluje radní pro sociální věci a menšiny Pavel Petráček..

K dnešnímu dni bylo na základě rychlého jednání ministra práce a sociálních věcí Drábka a radního pro resort sociálních věcí Petráčka poskytnuty finanční prostředky dávek hmotné nouze na mimořádnou okamžitou pomoc, poskytnuta záloha na obce v celkové výši 53,370 mil. Kč.

"Z toho bylo vyplaceno 32,5 mil. Kč, což je 1 095 žádostí. Největší potřeba financí je na Frýdlantsku, zde není uspokojeno ještě cca 750 žádostí – předpokládáme navýšení o dalších 28 mil. Kč. Vyřízeny jsou žádosti v Hrádku nad Nisou a v Chrastavě z 90% a na Frýdlantsku zatím pouze z 25%," dodal Pavel Petráček.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624