Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu – Tonery_KACPU

14. 03. 2023

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje připravuje výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky tonerů. Předpokládaná hodnota této zakázky je 22 908,00 Kč bez DPH.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena, prostřednictvím elektronické aukce.

V případě zájmu zúčastnit se této zakázky – elektronické aukce zašlete své kontaktní údaje (adresa firmy, IČ, telefon, email, kontaktní osoba) včetně čísla VZMR (OBJ/387/2023) na email: jana.remenova@kraj-lbc.cz a to nejdéle do 15. 3. 2023 do 13:00 hodin.

V případě dotazů se obracejte na zodpovědného pracovníka, kterým je Bc. Kateřina Vejvodová tel: 485 226 719, email.: katerina.vejvodova@kraj-lbc.cz.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516