Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ing. Suchomel a radní Zika jednali o vedení VVN 110 kV s ústeckými kolegy

22. 06. 2001
[id:24|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Dnes dopoledne proběhlo v Ústí nad Labem pracovní jednání statutárního zástupce hejtmana Ing. Luďka Suchomela, pověřeného řízením resortu regionálního rozvoje, a radního Radima Ziky, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství, na zdejším krajském úřadě. Spolu s nimi byl přítomen i vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Jiří Lauerman. Jednání vzešlo z usnesení rady kraje, kterým pověřila Ing. Suchomela a Radima Ziku monitorováním situace kolem plánované výstavby vedení VVN 110 kV z Nového Boru do Varnsdorfu. Ing. Luděk Suchomel : "Jednali jsme zde se zástupcem ústeckého hejtmana Ing. Pavlem Tošovským a vedoucími odboru územního plánování a odboru rozvoje ústeckého krajského úřadu. Seznámili jsme je s tím, co se odehrává v Libereckém kraji v souvislosti s plánovanou výstavbou vedení Chráněnou krajinnou oblastí Lužické hory. Existuje zde požadavek Severočeské energetiky jako distribuční společnosti na výstavbu tohoto vedení z důvodu zajištění jistoty dodávky a posílení celé oblasti z důvodu podnikatelských aktivit. S ústeckými kolegy jsme se dohodli, že informace, se kterými jsme je seznámili, prověří, potvrdí či případně upraví. Až bude mít Ústecký kraj tyto podklady k dispozici, znovu se sejdeme. Jelikož je před námi doba dovolených a my potřebujeme opravdu oboustranně potvrzené informace, zvolili jsme další termín schůzky na polovinu září, kdy by delegace z ústeckého kraje měla navštívit Liberecký kraj. Také bychom se jeli znovu s nimi podívat přímo na místo plánované výstavby a společně bychom navštívili zástupce místních samospráv. Teprve poté proběhne trojstranné jednání za účasti obou krajů a představitelů Severočeské energetiky, na kterém bychom rádi našli pomocí navržených variant společné řešení. Dnes jsme se shodli na tom, že je opravdu problémem takovéto vedení, které znamená dramatický zásah do krajiny, vést chráněnou oblastí. A padla zde i zmínka o tom, že ministerstvo pro místní rozvoj nedodrželo vše potřebné při zpracovávání územně plánovací dokumentace. Na druhou stranu, pokud se výstavba nového vedení ukáže jako nezbytná a opodstatněná, tak Liberecký kraj i Ústecký kraj udělá vše pro to, aby se nějaké řešení, třeba i pomocí rekonstrukce stávajícího vedení, našlo. Nyní nemáme všechny potřebné informace, abychom mohli kompetentně posoudit okolnosti provázející výstavbu této rozsahem významové liniové stavby," říká Ing. Luděk Suchomel. Cestu vidí například i v řešení výměny vrchního vedení za kabelové či jiného napájejícího místa. "V tuto chvíli by bylo laciné, říci kategoricky ne," dodává závěrem statutární zástupce libereckého hejtmana.