Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Integrace středních škol na Frýdlantsku

02. 06. 2003
[id:580|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Tisková zpráva 

Integrace středních škol na Frýdlantsku

Šance pro rozvoj vzdělanosti Libereckého kraje
 

V souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje a optimalizací sítě škol Libereckého kraje došlo v  květnu  rozhodnutím zastupitelstva Libereckého kraje ke sloučení celkem 3 středních škol a učilišť ve Frýdlantě a ke sloučení lesnických učilišť Hejnice a Harrachov od 1. července 2003. Tato optimalizační změna se dotýká téměř tisícovky žáků. Sloučení škol ve Frýdlantě, respektive ve Frýdlantském výběžku, je prvním optimalizačním krokem Libereckého kraje společně s Městem Frýdlant.  Ke sloučení došlo také s ohledem na demografický vývoj, poptávku po studijních a učebních oborech ve Frýdlantském výběžku a dále proto, že Liberecký kraj vykazuje dlouhodobě podprůměrnou velikost středoškolských institucí a sloučením škol dochází ke zefektivnění jejich provozu.

 

Dochází ke sloučení tří škol do jedné příspěvkové organizace. Jedná se o Střední zemědělskou školu a Obchodní akademii, Frýdlant, Zámecká 4003, Střední odborné učiliště a Učiliště, Frýdlant, Bělíkova 1387 a Odborné učiliště a Praktickou školu, Frýdlant, Havlíčkova 46. Všechny školy jsou zřizovány Libereckým krajem a po sloučení vznikne škola s novým názvem Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Frýdlant, Bělíkova1387 s nabídkou širokého spektra studijních a učebních oborů. Projekt optimalizace se zaměřuje také na efektivní využití budov s tím, že teoretická výuka se přesune ze tří stávajících do 2 objektů, praktická výuka ze stávajících šesti do 4 objektů a počet budov domova mládeže by se měl optimalizovat z pěti na 2 objekty.

 

Změny s sebou přinesou optimalizaci a lepší využití aprobovanosti pedagogů. Tímto krokem nedochází k rušení pedagogických pracovních míst, ale pouze k jejich lepšímu využití vzhledem k potřebě zabezpečení provozů škol. Nedotknou se studijní obslužnosti a nabídky pro žáky i dospělé. Spíše naopak by zde mělo dojít ke zkvalitnění výuky, protože vzniká nové konkurenční prostředí, které bude motivovat pedagogy k trvalému rozvoji kvalifikace a odbornosti, otevře se více prostoru ke zlepšování podmínek pro výuku a rozvoj technického zázemí škol. Toto umožní především snížení nákladů na chod školy.

 

Ve Frýdlantě a Hejnicích vznikají dvě nová komplexní vzdělávací centra, která budou schopna zajistit nejen výchovu a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech, ale v uvolněných kapacitách rozvíjet již realizované programy certifikovaného celoživotního vzdělávání, zahraničních praxí a spolupráce nejen se zeměmi EU. Vzdělávací programy pro úřady práce, veřejnou správu a neziskové organizace, kurzy internetu pro veřejnost, či jiné vzdělávací aktivity tolik potřebné pro rozvoj společnosti právě v období integrace do struktur EU.

 

Školy nejsou odtrženy od reality trhu práce. Díky dlouhodobé spolupráci se samosprávami kraje i obcí, výrobními podniky, Agrární a Hospodářskou komorou, ministerstvy zemědělství a školství, úřady práce a neziskovými organizacemi dokážou velice pružně reagovat na změny podmínek na trhu práce a poskytovat absolventům všech vzdělávacích programů podmínky pro lepší uplatnění v jejich povoláních.

 

Oba nové subjekty mají bohatou zkušenost se vzděláváním žáků i dospělých, jejichž posláním je služba především pro rozvoj venkovského prostředí a právě na ně chce navázat nová tradice těchto vzdělávacích zařízení. 

Liberec, 30. 5. 2003

Odbor školství a mládeže

 

(důvod: reakce na zprávy v tisku)