Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jiřetín pod Bukovou bude hostit seminář na téma brownfields a greenfields v Libereckém kraji

08. 12. 2017

Liberecký kraj ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá seminář s názvem Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Jeho cílem je vysvětlit dané termíny a představit nové projekty na dosud nevyužívaných či nezastavěných místech v kraji. Seminář se uskuteční ve středu 13. prosince 2017 od 13.00 hodin v prostorách Schowankovy vily v Jiřetíně pod Bukovou. Záštitu nad událostí převzala Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Seminář bude rozdělen do dvou bloků. První blok bude věnován databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje, tedy územím, která jsou nedostatečně využívaná (brownfields) či dosud nezastavěná (greenfields). Dále budou představeny úspěšné i plánované projekty revitalizace těchto lokalit. „Jedním z projektů je obnova Výtopny v Kořenově, která se v roce 2016 dočkala své záchrany díky aktivním nadšencům. Tento projekt je dalším objektem, který má smysl prezentovat,“ uvedla radní Loučková Kotasová. 

Druhý blok bude věnován dotacím pro zmíněné oblasti. Budou představeny aktivity agentury CzechInvest a dotační program „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“. Cílem programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Jako doprovodný program bude v prostorách Schowankovy vily v Jiřetíně pod Bukovou prezentována putovní výstava revitalizovaných lokalit brownfields v Libereckém kraji.

Seminář pořádá Liberecký kraj společně s institucemi, jako jsou Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. či agentura CzechInvest.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: http://www.arr-nisa.cz/brownfields/ nebo přes e-mail: brownfields@arr-nisa.cz. Účast na semináři je bezplatná.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302