Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Již čtvrtým rokem podporuje Liberecký kraj finančně aktivity pro rodiny s dětmi

16. 03. 2023

Od roku 2020 mohou nestátní neziskové organizace získat od Libereckého kraje finanční podporu na aktivity pro rodiny s dětmi. Žádost o individuální dotaci v oblasti rodinné politiky je možné podávat od 20. března do 28. dubna letošního roku prostřednictvím internetových stránek Libereckého kraje. Celkem kraj na tyto účely vyčlenil půl milionu korun.

„Jsem velice rád, že máme v Libereckém kraji organizace, které se aktivně zapojují do podpory aktivit pro rodiny s dětmi a vnímám jako naši povinnost je v tom podporovat. Organizace budou moci peníze použít na osvětové vzdělávací programy pro rodiny s dětmi, na podporu mezigeneračního soužití a metodickou podporu při zavádění flexibilních pracovních úvazků,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.   

Všechny žádosti posoudí Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje. Poté bude materiál s návrhem na přerozdělení finančních prostředků předložen orgánům kraje. Více informací zájemci najdou zde: https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-rodinne-politiky-d453296.htm.

Příklady prorodinných aktivit podpořených v rámci individuální dotace v oblasti rodinné politiky jsou uveřejněny ve 3. čísle zpravodaj Rodinám, v článku s názvem Dotace kraje na podporu prorodinných aktivit a příklady dobré praxe.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516