Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Jízdní řády v Libereckém kraji zaznamenají jen drobné změny

  • 09. 12. 2009 17:43

Sdílet článek

Jako každoročně dochází krátce před koncem kalendářního roku k celostátní změně jízdních řádů veřejné autobusové i železniční dopravy. Prvním dnem platnosti nových jízdních řádů je neděle 13.prosince 2009. Na území Libereckého kraje dojde k několika drobných změnám, které uvádíme dle jednotlivých regionů. Tyto změny vždy vycházejí z potřeb cestujících tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost na celém území kraje na požadované úrovni. Úplný seznam změn pak naleznete na internetových stránkách www.iidol.cz.

Co se týká železniční dopravy, nedojde v příštím roce na žádné trati k zastavení provozu. „Připraveno je pouze omezení 4 párů osobních vlaků a to na trati 064 ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou. Tento pokles spojů se dá vyčíslit na pouhé 0,3 % ve srovnání se současnými vlakovými spoji“, řekl náměstek hejtmana Libereckého kraje Martin Sepp. Dohoda s Královehradeckým krajem o jízdním řádu na trati 064 byla uzavřena teprve nedávno a z toho důvodu dojde 4.ledna 2010 k další úpravě jízdního řádu na této trati.

Další drobné omezení spojů, které je na trati z Jilemnice do Rokytnice nad Jizerou. Omezení vlakových spojů bylo kompenzováno upravením časových poloh v souběhu vedených autobusů, které omezené vlakové spoje plně nahradí, doplnil Martin Sepp.

Rozšíření počtu spojů se mohou dočkat obyvatelé Frýdlantského výběžku. Ti jistě ocení nové spoje na trati z Liberce do Frýdlantu. Nové spoje zabezpečí, že se cestující budou moci v době ranní a odpolední přepravní špičky svézt každou půlhodinu. Liberecký kraj se snaží kvalitní dopravní obslužností podporovat hospodářsky slabší oblasti regionu, sdělil pan Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.

V dálkové železniční dopravě, jejíž objednávku zajišťuje ministerstvo dopravy ČR, dochází k mírným omezením zhruba na úroveň jízdního řádu 2007/ 2008.

V dálkové autobusové dopravě byl v průběhu léta ukončen provoz linky Ústí n/L – Liberec - Vrchlabí, kterou zajišťoval Dopravní podnik Ústeckého kraje na své vlastní obchodní riziko. Náhradu tohoto potřebného spojení zajistí z větší části nové spoje v režii dopravců ČSAD Semily a.s. a ČSAD Liberec a.s.

 

Seznam změn dle jednotlivých regionů:

Českolipsko:

V této oblasti nastala řada menších změn, které převážně reagují na požadavky cestujících a reflektují snahu o navázání některých autobusových spojů na vlakové přípoje v České Lípě či na zlepšení spojení příměstskými linkami k českolipské nemocnici.

Liberecko:

Jednu z největších změn přináší zcela nová koncepce jízdního řádu na lince Liberec – Jablonec n/N (přes Rýnovice a Mšeno), kde dochází k přidání nových spojů a vytvoření pravidelných intervalů.

V zájmu urychlení železniční dopravy mezi Libercem a Jabloncem n/N bude většina vlaků v denní době (s výjimkou dvou párů spojů) vedena jako zrychlené (staví pouze v Liberci – Rochlici a ve Vratislavicích n/N). Jízdní doba takto vedených zrychlených vlaků je z Liberce do Jablonce n/N pouhých 18 minut.

Na železniční trati Liberec – Frýdlant v Č. jsou přidány nové spoje ve špičkách pracovních dnů, v souvislosti s tím bude změněn jízdní řád také na trati Frýdlant v Č. – Jindřichovice p.S.

Jablonecko:

Na železniční trati mezi Jabloncem n/N a Harrachovem již probíhá anebo se připravuje výstavba několika nových zastávek.

Nový model dopravní obsluhy je připraven na autobusové lince Jablonec n.N. – Nová Ves n.N. a na několika linkách v okolí Tanvaldu. K tomu je nutno podotknout, že v průběhu roku připravovaná komplexní změna jízdních řádů v rozsáhlé oblasti mezi Jabloncem n/N, Železným Brodem, Semily, Jilemnicí a Harrachovem musela být znovu odložena jednak z technických důvodů, dále také z důvodu potřeby dořešit mnohdy protichůdné požadavky obcí na způsob zajištění dopravní obsluhy a v neposlední řadě také kvůli nutnosti přehodnocení některých záměrů s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci.

Semilsko:

Nový koncept dopravní obsluhy je připraven na autobusových linkách Jilemnice – Benecko, Benecko-Mrklov – Vrchlabí a Jilemnice - Horní Branná – Vrchlabí.

Z důvodu nedostatečného využití budou omezeny vybrané železniční spoje na trati Rokytnice n/J – Martinice v Krkonoších, u nichž bude zajištěna odpovídající náhrada autobusy; v odpoledních hodinách tak bude výhodně využito změněné polohy dálkového autobusového spoje Ústí n/L – Vrchlabí.

K omezení spojů dojde také na trati Martinice v Krkonoších – Stará Paka a kvůli požadavkům Královéhradeckého kraje také na dalších tratích, překračujících hranice obou sousedních krajů, tzn. Stará Paka – Jaroměř, Stará Paka – Lomnice nad Popelkou – Libuň a Turnov – Libuň – Jičín.

 

Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji KORID LK, spol.s.r.o.

hodnotí rok 2009 jako úspěšný

Koordinátor veřejné dopravy, KORID LK, spol.s.r.o. ve spolupráci s Libereckým krajem a dalšími partnery spustil nový integrovaný systém IDOL na území celého kraje. V souladu s navrženým plánem činností a dopravní politikou Libereckého kraje se tak podařilo splnit nejdůležitější cíl pro veřejnou dopravu stanovený. Se spuštěním IDOLu bylo třeba koordinovat činnost všech dodavatelů karet, softwaru, odbavovacího zařízení i dopravců, kteří jsou v IDOLu zapojeni. Nedílnou součástí spuštění tarifu bylo také zaškolení řidičů a zaměstnanců kontaktních míst, kde se vydává opuscard. V průběhu roku byla zajištěna masivní marketingová kampaň na propagaci IDOLu. Podařilo se připravit podmínky a plně realizovat i anonymní kartu. Aktuálně dle potřeby se řešily počáteční problémy, které přineslo spuštění systému IDOL. Nezapomíná se ani na podněty a připomínky od cestujících, které se stále zpracovávají.

„Spuštění IDOLu nebylo jediným cílem pro letošní rok. Probíhalo zpracování nových jízdních řádů, kde se podařilo udržet ve srovnání s jinými kraji víceméně stávající rozsah.. Změny se týkají pouze drobných úprav některých spojů. Tyto změny opět vycházejí z aktuálních potřeb cestujících“, řekl Petr Prokeš, ředitel KORID LK, spol.s.r.o.. Dodal, že zpracována byla také analýza telematiky na území Libereckého kraje. Probíhaly přípravné práce na zřízení dispečerského pracoviště IDOL. Proběhla dvě výběrová řízení na železniční dopravce pro vybrané tratě v kraji. Mezinárodní výběrové řízení na provozovatele regionální drážní dopravy na trati SŽDC 089/KBS236 Liberec – Zittau – Varnsdorf – Rybniště/Seifhennersdorf a výběrové řízení na dopravce, který bude zajišťovat provoz na několika tratích v rámci tzv. Jizerskohorské železnice. S vítězi obou výběrových řízení již podepsal Liberecký kraj smlouvy. Na trati SŽDC 089/KBS236 bude od prosince 2010 dopravcem Vogtlandbahn ze skupiny Arriva a tratích jizerskohorské železnice to budou České dráhy.

Také spolupráce Koordinátora s Libereckým kraje v oblasti mezinárodních projektů přinesla v loňském roce své plody. Byla schválena projektová žádost na projekt Luise – přeshraniční studie proveditelnosti a udržitelnosti trati Liberec - Seifhennersdorf. Dále byla schválena žádost na projekt NISA GO, což je přeshraniční plánovač turistických tras za podpory veřejné dopravy. Připravovala se žádost o financování projektu Mezinárodní turistické autobusové dopravy v oblasti Frýdlantska v rámci Mikroprojektů EU.

„I přesto, že většina cílů byla splněna, budeme muset některé z nich zcela dokončit právě v novém roce 2010. Jedná se například o tarif IDOL, kde bychom rádi dojednali platnost jízdních dokladů v rychlících na území Libereckého kraje, což se zatím nepodařilo“, řekl Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje. Doplnil informaci o tom, že se plánuje rozšiřování platnosti tarifu IDOL také na další autobusové linky a na část území Šluknovského výběžku. Zpřesnit by se měl systém rozúčtování tržeb pomocí výkonově-relačního modelu a provádět by se měla přepravní kontrola pro dopravce IDOL.

V roce 2010 by mělo mimo jiné dojít k úplné optimalizaci jízdních řádů veřejné linkové dopravy na území Krkonoše – Jizerské hory/jih a povedou se jednání o spolupráci se společností OREDO s.r.o., která je koordinátorem dopravy v Královehradeckém kraji, jejíž cílem bude zlepšení dopraní obsluhy pro cestující přes hranici krajů, především pak pro oblast Vrchlabska a Jičínska.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky