Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jmenování do funkce ředitele Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech

10. 07. 2002
[id:240|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Na základě konkurzního řízení na místo ředitele gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech rada kraje v souladu s § 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, schválila jednoho ze dvou kandidátů, kterého vybrala konkurzní komise. Stal se jím PhDr. Jindřich Vojta. Rozhodnutí rady ale není konečné, protože zástupkyně hejtmana Ing. Eva Bartoňová, které přísluší resort školství a mládeže, musí v souladu s § 17, odst. (3) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o souhlas se jmenováním pana Vojty do funkce ředitele gymnázia.