Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

K překročení hlukových limitů v okolí Turówa se sejde expertní komise. Posoudí, zda hluk pochází výhradně z důlní činnosti

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 18. 12. 2023 17:30
  • Rozvoj
  • Turów

Sdílet článek

Během roku 2023 provedli odborníci celkem 5 měření hlukových limitů v okolí dolu Turów. Dubnové hodnoty překročily limity a vedení dolu přijalo technická opatření ke snížení hlukové zátěže. Ze čtvrtého letošního měření vyplynul stejný závěr. Polská strana však argumentuje tím, že hluk nepochází z činnosti dolu, ale může být způsoben zvuky ze státní silnice číslo 35 či průmyslové zóny. Aby se zabránilo dohadům a obě strany mohly vycházet z objektivních dat, přistoupilo Ministerstvo životního prostředí v souladu s uzavřenou mezivládní dohodou z loňského února ke zřízení expertní komise, která s definitivní platností rozhodne, zda lze překročení limitů přičíst výhradně činnosti v polském dolu.

„Díky podpisu dohody o spolupráci k řešení vlivů těžby v dole Turów mezi českou a polskou stranou z loňského roku má Česká republika právní záruky, že to, co se děje na polské straně v blízkosti dolu, nebude ignorováno. K překročení hlukových limitů došlo letos dvakrát. Nejedná se tedy o ojedinělý případ. Na jaře příštího roku se proto sejde expertní skupina, která posoudí, zda za překročení hluku může výhradně činnost dolu Turów. Pokud to výsledky potvrdí, využijeme veškeré dostupné prostředky vyplývající ze znění Dohody k tomu, abychom se dočkaly adekvátní nápravy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

K překročení limitů hluku došlo v roce 2023 během prvního kola měření prováděného od 17. do 25. dubna a během čtvrtého kola měření prováděného od 18. do 25. září. Po prvním překročení limitů se sešli zmocněnci v souladu se zněním Dohody a vedení dolu přijalo technická opatření ke snížení hlukové zátěže. Ve druhém, třetím a pátém kole letošního měření k překročení hlukových limitů nedošlo.

„Co se týče čtvrtého kola měření, informaci o překročení hlukových limitů obdrželo Ministerstvo životního prostředí 25. října letošního roku datovou schránkou od Národní referenční laboratoře. Polský zmocněnec poté české straně sdělil, že zástupci polské strany námi zaslané hodnoty analyzovali a shledali nepravděpodobným, že by důl měl být činěn odpovědným za všechny faktory vedoucí k překročení přípustné hladiny hluku. Kdo má nakonec pravdu, posoudí nezávislá expertní komise. Přesto polská strana přijala opatření a ve své reakci Ministerstvu životního prostředí informovala o instalaci tří protihlukových krytů na hnacích stanicích dopravníků a sady tichých válečků na vybraných dopravnících umístěných na jižní hranici dolu ve třetím čtvrtletí letošního roku,“ dodal Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.  

S ohledem na nevhodné meteorologické a povětrnostní podmínky nelze v zimním období provádět objektivní měření hluku. I z tohoto důvodu se schůzka expertní komise plánuje až na počátek jara příštího roku.

 

Přílohou je aktuální Závěrečná zpráva za rok 2023.

  • 2024 02 27 Turów rozeslání závěrečné zprávy z monitoringu hluku 2023 final (.pdf)
    199 kB
    28. 02. 2024 17:43

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky