Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kam zajít za kulturou a poznáním? Jaro bude v Liberci nabité i díky regionálnímu rozvoji

14. 03. 2023

Na pokračování projektu Smart Akcelerátor, jehož nedílnou součástí je široká škála akcí, pracuje Agentura regionálního rozvoje pro Liberecký kraj. Do jedné z nich, třetího ročníku Liberec Ideathon pro studenty středních škol a Technické univerzity v Liberci, je v roli hlavního partnera zapojen i Liberecký kraj. 

„Naším cílem je pomoci regionu růst chytře a inovativně. Ideathonem cílíme na studenty, kteří si vyzkouší projektové řízení i prezentaci svých výsledků před odbornou porotou,” uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Liberec Ideathon se již potřetí stane líhní nových studentských nápadů, které pomohou rozvíjet Liberecký kraj. Soutěžící studenti středních škol z Libereckého kraje a Technické univerzity v Liberci dostanou na výběr ze čtyř výzev, které jim připravili Liberecký kraj, Agentura regionálního rozvoje, Lipo.ink a statutární město Liberec. Na jejich základě během dvaceti čtyř hodin vypracují komplexně pojatý soutěžní projekt a odprezentují ho odborné porotě.

Nejlepší týmy si rozdělí prize money v hodnotě 120 tsíc korun. „V březnu a dubnu oslovujeme ředitele, učitele, žáky středních škol a studenty Technické univerzity. Vyzýváme je k tomu, aby sestavili tým a vyslali ho 13. a 14. dubna na Ideathon,” říká Martina Pšeničková, manažerka projektu SALK III a dodává, že kdokoliv z kolegů z Libereckého kraje, rodičů středoškolského dítka může iniciovat totéž u jejich třídních učitelů. Liberec Ideathon je součástí Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

PechaKucha na začátku března již podruhé zaplnila kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Položila divákům otázku 'Jak žít udr-žitelně?'. Na pódium přivedla řečníky, kteří se zabývají moderními i alternativními technologiemi, ekologií, sociálním podnikáním, cirkulární ekonomikou a dalšími 'zelenými' obory.

„Tento projekt oslovuje lidi, kteří se zajímají o dění kolem sebe. Děkují nám, že jim pomáháme načerpat inspiraci a jsou nadšeni, že ji nacházejí v nejbližším okolí. Marketing Café v DOKu a seminář na téma Komunitní energetiky v Meeting Pointu Lipo.ink mají za cíl vzdělávat,” pokračuje Jiří Ulvr.

Tým Agentury regionálního rozvoje ve spolupráci se spolkem PechaKucha Night Liberec tímto úspěšně odbavili pátou společnou akci populárního formátu 20x20, na šestou se společně chystají. „Oslovila nás strojní fakulta Technické univerzity, která v letošním roce slaví 70 let. Dohodli jsme se a další PechaKuchu věnujeme 11. května oslavě strojařiny v Libereckém kraji. Srdečně na tuto akci zveme již nyní do velké auly Technické univerzity v Liberci,” říká Martina Pšeničková.

Druhý díl ze série libereckých meetupů Market/ing Café je opět určený marketérům, podnikavcům, startupistům a všem, kdo se chtějí dozvědět, jak se dělá úspěšný marketing. Konat se bude 23. března od 19.00 v DOKu.

Na pódiu se vystřídají řečníci z firemního i agenturního prostředí. Řeč bude o budování komunikační strategie, o strategické vize značek, produktů a služeb. „Pokud máte kvalitní produkt, podaří se vám jej doprovodit kreativním konceptem a kvalitní komunikací, jste jen krůček od úspěchu," říká Katka Slezáková ze společnosti Vinolok, jedna z řečnic večera.

Téma energetika rezonovalo loňským rokem především ve spojení se slovem krize. Agentura regionálního rozvoje se letos rozhodla změnit optiku, jakou se na energetiku díváme a onálepkovat ji slovem šance. „Na půdě krajské agentury vzniká platforma a v návaznosti na ni se pak bude konat série praktických seminářů, které představí fungující příklady dobré praxe a zaměří se i na dynamicky se měnící legislativu a dotační příležitosti. To vše na téma udržitelná energetika” uzavírá radní Jiří Ulvr. První seminář zaměřený na komunitní energetiku chystá ARR v úterý 28. března od 13:00 v Meeting Pointu Lipo.ink.

smart akcelerátor arr

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324