Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kampaň Česko svítí modře upozorní na problematiku autismu

31. 03. 2022

Šířit povědomí o poruchách autistického spektra má za cíl osvětová kampaň Česko svítí modře. Ta začíná 2. dubna – v rámci Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Trvá do konce měsíce. Autismus je celoživotním handicapem, postihuje 2 % světové populace a až
70 % lidí na spektru autismu trpí dalšími zdravotními problémy. S touto poruchou ve světě žije 148 milionů lidí, v České republice pak přibližně 200.000 obyvatel.

Celá společnost čelí v posledních letech řadě stále náročnějších  situací, které jsou o to větší výzvou pro lidi s autismem. Nejprve koronavirová pandemie a nyní válečný konflikt na Ukrajině, před kterým prchají mimo jiných také matky s dětmi nebo dospívajícími lidmi s autismem. Tito lidé přitom  dokážou žít s adekvátní podporou plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Kampaň v České republice zaštiťuje Naděje pro Autismus, kterou založili převážně rodiče dětí s autismem, aby se vzájemně propojili nejen mezi sebou, ale i s odborníky a poskytovateli doprovodných komunitních služeb z oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Mottem tohoto ročníku je POVĚDOMÍ otevírá bránu POROZUMĚNÍ A RESPEKTU k lidem na spektru.

Letošním tématem je Průkaz osoby s poruchou autistického spektra a Komunikační soubor (více na webu: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/). Ty mají zajistit odpovídající přístup k autistům v době pandemie, kdy jsou obzvláště zranitelní, navíc se stávají terčem útoků veřejnosti kvůli výjimce v používání ochranných masek. Uvedené materiály poslouží odborné veřejnosti a profesím, jako jsou záchranáři, zdravotníci či policisté, kteří v rámci své práce přicházejí do styku s autisty a jejich rodinami či doprovodem.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324