Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kampaň pro školáky NadoTECH pokračovala v Jablonci nad Nisou

27. 09. 2012

Horní náměstí a areál Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou byly dějištěm doprovodných akcí kampaně NadoTECH.

Budovu školy, procházející v současnosti rekonstrukcí obvodových konstrukcí, učebny
a dílenská pracoviště si prohlédla stovka žáků základních škol, a to především chlapců. Je to logické s ohledem na studijní obory, které škola nabízí. Mezi elektrikáři, nástrojaři, strojními mechaniky a automechaniky jsou však i dívky. 

Studium dříve ryze chlapeckých oborů láká i dívky, kterých zde studuje čtyřicet pět z celkového počtu 385 žáků,“ upozorňuje ředitelka školy Vlasta Fischerová.

Odpolední závěrečná část programu probíhala na Horním náměstí, kde k žákům osmých
a devátých tříd promluvil náměstek hejtmana pro resort školství Radek Cikl (ČSSD).

“Při dopoledním programu jsem si všiml, že spoustu z vás práce spojená s vyučovanými obory, kterou jste si vyzkoušeli, zaujala. Podělte se o své dojmy s rodiči, aby i oni věděli, že řemeslo je zábavné. Já k tomu přidávám, že je i dobře placené a jeho studium je dobrou volbou,“ poznamenal náměstek.

Následně odstartovala roadshow plná soutěží s tématikou propagovaných oborů. Soutěžící měnili automobilové kolo na čas, zapojovali elektrický obvod, poznávali nářadí, montovali instalatérský výrobek a absolvovali štafetový závod v řezání kulatiny.

Příští zastávka kampaně se koná 2. října v České Lípě.

 

 

NadoTECH – kampaň, která se stala výkladní skříní řemesel

 

S počátkem nového školního roku zahajuje druhá, podzimní etapa kampaně NadoTECH. Do ojedinělého projektu, jehož cílem je popularizace řemesel a technických profesí mezi žáky základních škol Libereckého kraje, se v průběhu dubna až června zapojilo 639 školáků z jednadvaceti základních škol celého regionu – a některé školy se zúčastnily i několikrát.

 

V rámci speciálně koncipovaných Dnů otevřených dveří se žáci sedmých a osmých tříd seznámili s nabídkou vyučovaných technických profesí v pěti (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nový Bor a Semily) z celkového počtu devíti středních odborných škol zapojených do kampaně, které nabízejí některý ze třinácti vybraných oborů podporovaných stipendijním programem Libereckého kraje.

 

Mile mne překvapil velký zájem základních škol, z nichž některé vysílaly své žáky na exkurze nejen v rámci svého okolí, ale třeba i přes celý Liberecký kraj.Je vidět, že tato kampaň vystihla potřeby a požadavky základních škol po maximální informovanosti. Za přínos považuji, že žáci poznali, co je v jejich budoucí přípravě na povolání čeká, i to, že se při tom současně zajímavým způsobem vyřádili v soutěžích, které pro ně organizátoři pořádali na náměstích pořádajících měst,“ hodnotí první polovinu projektu NadoTECH Mgr.Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

 

PRAKTICKÉ UKÁZKY TAHÁKEM

 

Žáci základních škol v každé střední škole strávili během dopoledního programu tři hodiny. Během nich obdrželi informace týkající se konkrétních oborů, shlédli praktické ukázky na odborných pracovištích a seznámili se s charakterem výuky, prostředím i zázemím. Na některých odborných školách absolvovali přednášky se zástupci spolupracujících firem či Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Odpoledne byl na pořadu zábavný soutěžní program.

 

Pokaždé nejvíc zaujaly praktické ukázky. Skvělý program připravilo všech pět škol, ale dosud nejlepší nabídla určitě Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu. Školáci byli opravdu nadšení, pořád něco řezali, vrtali, šroubovali. K dispozici jim navíc byli výborní studenti, kteří vše ochotně ukazovali a vysvětlovali. Doslova platilo, že k čemu žáky v rámci exkurze mistři pustili, to si nenechali ujít,“ říká Vanda Šulcová, koordinátorka projektu NadoTECH.

 

ŽÁCI 8. TŘÍD JEŠTĚ PROFESNÍ VOLBU NEŘEŠÍ

 

Pro školáky bylo nepochybně velice inspirující i to, že jednotlivá řemesla jim vždy detailně představili za asistence učitelů odborného výcviku jejich, jen o něco starší kolegové - budoucí skláři, tesaři, truhláři, optici, elektrikáři, instalatéři, klempíři, zedníci a zástupci dalších oborů. Děti si hned poté samy vyzkoušely například vyfouknout skleněnou baňku, zapojit elektrické obvody, práci se dřevem a plechem nebo montovat vodovodní baterie. Poznaly však i další zajímavé profese - například pečovatelskou službu.

 

„Zájem základních škol o projekt NadoTECH nás, samozřejmě, těší, ale na druhé straně pro nás bylo poněkud nepříjemným překvapením zjištění, že většina žáků osmých tříd o svém budoucím povolání ještě vůbec nepřemýšlí a tuto otázku často neřeší ani jejich rodiče. A přitom už mají nejvyšší čas. V podzimní etapě kampaně NadoTECH proto osvětu ještě zvýšíme – zájem o spolupráci projevil také Úřad práce a jeho informace o poptávce na pracovním trhu jistě některé školáky nasměrují správným směrem,“ uvádí Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství Libereckého kraje.

 

ŘEMESLNÍKŮ PŘIBUDE ZA NĚKOLIK LET

 

Podzimní etapa kampaně NadoTECH bude mít čtyři zastavení ve zbývajících středních odborných školách se stipendijním programem Libereckého kraje – už zítra v Turnově, poté v Jablonci nad Nisou, České Lípě a Liberci. Tentokrát se zaměří především na žáky 8. a 9. tříd základních škol.

 

A kdy lze předpokládat, že se projeví její efekt v rostoucím počtu řemeslníků, jejichž nedostatek trvale pociťují nejen podniky, ale také občané v Libereckém kraji?

 

Vzhledem k tomu, že projekt NadoTECH je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, věřím, že se výsledky projeví již za několik málo let. Myslím si, že ostatně celá naše společnost si začíná uvědomovat skutečnost, že pokud se chceme mít lépe, potřebujeme funkční průmysl. S bohatstvím země je spojená i řemeslná výroba a k tomu musíme mít kvalifikované pracovníky všech možných profesí. Liberecký kraj k tomu udělal důležitý krok,“ uvádí Mgr.Radek Cikl.

 

S OBJEKTIVY O CENY

 

Organizátoři kampaně připravili pro účastníky také dvě soutěže – fotografickou a filmařskou. Žáci základních škol usilovali o prvenství ve fotosoutěži Řemesla kolem nás a autorkou vítězného snímku se, podle rozhodnutí odborné poroty, stala Veronika Netušilová, žákyně ZŠ ve Vratislavicích nad Nisou. Ve filmařské soutěži určené středoškolákům pod názvem Představ svou školu prostřednictvím dvouminutového videoklipu zvítězili studenti Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. Všichni výherci obdrželi jako ceny videokamery.

 

 

 

ČÍSLA Z I. ETAPY NadoTECH

 

Počet zúčastněných žáků: 639 (111 Jablonec nad Nisou, 127 Nový Bor, 146 Liberec, 129 Frýdlant, 126 Semily)

Počet přihlášených základních škol: 32

Počet zatím zapojených základních škol: 21 (některé však dvakrát i třikrát)

Počet soutěžících školních družstev: 35

 

 

 

 

 

PROGRAM PODZIMNÍ ETAPY NadoTECH

 

5. 9.                 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov

21. 9.               Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou                            

2. 10.               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa

10. 10.             Střední odborná škola a Gymnázium Liberec

 

Více informací na www.nadotech.cz.

 

Kontakt pro bližší informace:

Eva Hromádková

manažerka kampaně NadoTECH

777 923 402

info@nadotech.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588