Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kariérové poradenství v Euroregionu Nisa

11. 01. 2018

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti, p. o. realizuje česko-německý projekt „GEMINI“, který je zaměřen na podporu přeshraniční profesního vzdělávání a kariérového poradenství v Euroregionu Nisa. Na tomto projektu spolupracuje mimo jiných významných partnerů i s ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci (EF TUL).

„V první etapě projektu spolupráce spočívala ve zpracování odborné analýzy pohledu na potřebu přeshraniční profesní orientace a kariérového poradenství u žáků a výchovných poradců vybraných středních škol v Libereckém kraji. Studie byla vedena odborníky z katedry podnikové ekonomiky a managementu EF TUL,“ popisuje Kateřina Tandlerová, projektová manažerka. Odborníci EF TUL se také pravidelně účastní setkání expertní skupiny sestavené k dané problematice v rámci projektu GEMINI.

V další fázi projektu GEMINI se podíleli lektorky EF TUL na vedení série workshopů pro studenty především posledních ročníků SŠ se zaměřením na sebeprezentaci a přípravu na budoucí kariéru v přeshraničním kontextu. K propojení svého akademického působní a potřeb projektu GEMINI využívají lektorky Magdalena Zbránková a Kateřina Maršíková z EF TUL své zkušenosti z oblasti komunikace a kariérového poradenství. Studenti se během třídenního intenzivního workshopu seznámili s tématy v oblasti komunikace a sebeprezentace, přeshraniční profesní orientace a s pohledem do praxe v rámci exkurze ve vybraných firmách v ČR a Německu.

Poslední z realizovaných workshopů roku 2017 se konal v liberecké IQlandii. Tento workshop byl věnován především pedagogickým pracovníkům a byl zaměřen na identifikaci potřeb v oblasti využívání metodických nástrojů v práci výchovných a kariérových poradců na SŠ v přeshraničním kontextu ČR a Německa. Workshopu se pod vedením lektorky a kariérové poradkyně TUL Kateřiny Maršíkové zúčastnilo přes 14 odborníků, kteří velmi aktivně a se zájmem sdíleli své zkušenosti z oblasti přeshraniční profesní orientace z pohledu českých a německých středních škol. „Workshop přispěl k identifikaci klíčových potřeb v oblasti podpory profesní orientace a práci s kariérovým poradenstvím,“ hodnotí Kateřina Tandlerová.

Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské unie.

 

Tisková zpráva:

Kateřina Tandlerová, projektová manažerka, katerina.tandlerova@cvlk.cz

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624