Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Klíčové názory na budoucnost kohezní politiky a zemědělství zazní na plenárním jednání Výboru regionů 3. a 4. května v Bruselu

02. 05. 2012

Hejtman Libereckého kraje a předseda české delegace Výboru regionů EU Stanislav Eichler se ve dnech 2. a 4. května zúčastní jednání před a při Plenárním zasedání Výboru regionů EU v Bruselu.

„Konfrontace mezi členskými státy na poslední Radě pro obecné záležitosti potvrzuje obavy evropských regionů a měst z krátkozrakých výzev ke škrtům a úsporným opatřením. Tento přístup ohrožuje schopnost EU podpořit růst a zaměstnanost, účinnost politiky soudržnosti a dosažení cílů strategie Evropa 2020. Z tohoto důvodu podle předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso debata mezi předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem a členy VR na plenárním zasedání poskytne jedinečnou příležitost vyjádřit jasně potřeby milionů občanů, kteří očekávají, že EU bude stát po jejich boku při řešení současné krize,“ řekl hejtman.

V návaznosti na diskuse o hospodářské situaci s předsedou Evropské rady budou členové VR projednávat a přijímat klíčová stanoviska k politice soudržnosti, zemědělství a dopravy. Výbor regionů zaujme postoj k novému nařízení o strukturálních fondech v rámci čtyř stanovisek k projednání a hlasování a to: 

-         Stanovisko k všeobecným nařízením fondů na které se vztahuje společný strategický rámec (zpravodaj Catiuscia Marini (IT / SES), předseda regionu Umbria);

-         Stanovisko k nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (zpravodaj Michael Schneider (DE / ELS)), státní tajemník a delegát státu Sasko-Anhaltsko;

-         Názor na nová pravidla pro Evropský sociální fond (zpravodaj Konstantinos Simitsis (EL / SES)), starosta Kavaly;

-         Stanovisko k návrhu nařízení o Fondu soudržnosti (zpravodaj Romeo Stavarache (RO / ALDE)), starosta města Bacău.

Nově zavedené "přechodové regiony", stanovení závazných limitů pro přidělování finančních prostředků, flexibilita v programování a řízení fondů, role regionů a měst při utváření a provádění operačních programů a smlouvy o partnerství patří mezi klíčové témata k diskusi.

Reforma společné zemědělské politiky zaměřená na posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti zemědělství při zajištění kvality výroby potravin a ochranu životního prostředí bude také na programu plenárního zasedání. Zpravodaj VR, René Souchon (FR / SES), předseda Regionální rady Auvergne, bude usilovat o ambiciózní přístup k zajištění plného začlenění územního rozměru, který odráží skutečné sociální faktory, životní prostředí a místní specifika zemědělství.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624